x
x

Liječenje višestruko rezistentnih gram-negativnih infekcija

  14.02.2011.

Gram-negativne infekcije danas su glavni uzročnici bolničkih infekcija u raznim sredinama. U našoj zemlji suočeni smo s uzročnicima za koje jedva da postoji mogućnost liječenja. Acinetobacter baumannii se poput požara proširio raznim bolničkim odjelima.

Liječenje višestruko rezistentnih gram-negativnih infekcija
Održavanje tečaja potpomogla je i podržala PLIVA Hrvatska d.o.o.

U subotu, 5. veljače 2011., u dvorani Hypocentra, Hrvatsko društvo za kemoterapiju u suradnji sa Synovia d.o.o. organiziralo je tečaj I. kategorije na temu Višestruko rezistentne gram-negativne infekcije i njihovo liječenje. Na tečaju je sudjelovalo oko dvije stotine polaznika raznih struka: infektolozi, anesteziolozi, internisti, kirurzi, liječnici obiteljske medicine te medicinske sestre i tehničari. Ovako raznolik i velik broj sudionika upućuje na ozbiljnost problema s kojima se suočavamo u različitim sredinama. Višestruko rezistentne infekcije postaju problem i u izvanbolničkoj sredini budući da se za sve veći broj bolesnika s teškim kroničnim bolestima skrbi u njihovim domovima ili stacionarima staračkih domova.

Tijekom tečaja sudionici su upoznati s aktualnim mehanizmima rezistencije, a kao poseban problem istaknuta je infekcija uzrokovana enterobakterijama koje luče beta-laktamazu proširenog spektra. Kako se te infekcije mogu ispravno liječiti samo penemima postoji realna opasnost sve veće rezistentnosti na imipenem i meropenem kod  Pseudomonasa  i  Acinetobactera. Razmatrana je i mogućnost primjene ertapenema kod takvih infekcija pri čemu ne bi dolazilo do rezistentnosti na ostale peneme.

Posebno je istaknut  problem infekcija uzrokovanih Pseudomonasom  i Acinetobacterom za liječenje kojih nam sve  češće kao jednia terapijska mogućnost  ostaju kolisitin i ampicilin-sulbaktam koje, na žalost, nabavljamo iz interventnog uvoza. Bilo je i riječi o meningitisu izazvanom upravo ovim uzročnicima, a spomenute su i proturječnosti u dosadašnjim preporukama o liječenju.

Diskutiralo se o potrebi, te kontraverzama  primjene kombinirane terapije kod navedenih uzročnika, a sudionici su upoznati s pomanjkanjem adekvatnih studija i podataka koji bi čvrsto potkrepljivali teze o uspješnosti kombinirane terapije.

Govorilo se i o nužnosti kontinuirane primjene beta-laktamskih antibiotika u visokorizičnih bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja. Pokazana je prednost ovako jednostavne modifikacije primjene antibiotika i utjecaja na izlječenje kod bolesnika s povećanom propusnosti kapilara..

S obzirom na nedostatak novih i učinkovitih antibiotika u razvoju, na sve veći porast mnogostruko rezistentnih uzročnika  još više dolazi do izražaja potreba očuvanja djelotvornosti dostupnih lijekova a u istoj mjeri i spriječavanja infekcija kod rizičnih bolesnika. Stoga je trećina tečaja bila posvećena profilaksi bolničkih infekcija s posebnim naglaskom na higijenu ruku. Ove mjere postaju vrlo aktualne i izvan bolnica jer raste obim skrbi bolesnika u domovima što povećava rizik od raznih  infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Današnji antiseptici pružaju nove mogućnosti i pogodnosti u provođenju ovih mjera, ali potrebna je široka i opetovana edukacija o ispravnoj i temeljitoj higijeni ruku.

Uz gore spomenuto, pokazane su i nove tehnike za spriječavanje pneumonija kod mehanički ventiliranih bolesnika, a posebno zanimljiva bila je pro i kontra rasprava o selektivnoj crijevnoj dekontaminaciji kod ove vrste bolesnika.

Na kraju tečaja sudionici su izrazili veliko zadovoljstvo pripremljenim predavanjima a posebno je pozitivno ocjenjen multidisciplinarni pristup sagledavanju problema u koji su bili uključeni stručnjaci iz raznih područja

Prof. dr. sc. Bruno Baršić


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: