x
x

Mutirani gen povezan s rakom bubrega

  29.01.2011.

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji na Institute of Cancer Research je pokazalo kako trećina pacijenata s najčešćim oblikom raka bubrega ima mutirani gen nazvan PBRM1.

Mutirani gen povezan s rakom bubrega

Dosad je bio poznata samo jedna genetska mutacija usko povezana s rakom bubrega - mutacija gena VHL koja je prisutna kod 80% oboljelih.

Časopis Nature dodaje kako je nova studija korak prema razvoju novih mogućnosti liječenja.

Prema dostupnim podacima, polovica oboljelih od raka bubrega ne pati od nikakvih simptoma što znatno otežava otkrivanje bolesti.

Rak bubrega je sedmi najčešći tip karcinoma kod muškaraca, te deveti po učestalosti kod žena.

Manje od 50% pacijenata preživi 5 godina nakon dijagnoze.BBC

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: