x
x

U Hrvatskoj COVID-19 nije potvrđen kod divljih životinja

  12.10.2021.

U Hrvatskoj COVID-19 nije potvrđen kod divljih životinja tijekom drugog vala epidemije, ali je cirkulacija virusa utvrđena u otpadnim vodama u sedam gradova, objavio je Hrvatski veterinarski institut (HVI).

U Hrvatskoj COVID-19 nije potvrđen kod divljih životinja
Cirkulacija novog virusa u otpadnim vodama utvrđena je tijekom drugog vala epidemije u Zagrebu, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Koprivnici, Karlovcu, Zadru i Splitu.

Tijekom drugog vala pandemije i nakon njega nije došlo do prijenosa virusa kod slobodno živućih divljih životinja, poput divljih svinja, lisica, čagljeva i galebova klaukavaca koji se hrane otpadom, kao ni kod 32 ciljane vrste u zagrebačkom Zoološkom vrtu.

To pokazuje kako dosadašnji sojevi virusa ne prelaze lako s čovjeka na divlje životinje i da su mjere koje provodi Zoološki vrt bile dovoljne da se zaštite životinje.

Pokazalo se i da galebovi klaukavci koji obitavaju na Jakuševcu, najvećem deponiju smeća u Hrvatskoj, ne prenose virus te ne predstavljaju javnozdravstvenu prijetnju, iako se hrane otpadom.

Istraživanjem su obuhvaćene crvene lisice i čagljevi jer pripadaju kanidima za koje se pokazalo da su osjetljivi za virus, dok je svinja poznata kao inkubator za rekombinaciju različitih sojeva te sadrži proteine koji dopuštaju vezivanje koronavirusa za receptore.

Istraživanje prisutnosti novog koronavirusa kod životinja provedeno je jer su neke druge beta koronavirusne infekcije čovjeka bile posredovane trećim vrstama, poput MERS-a kojeg je prenijela deva sa šišmiša na čovjeka.

Pojavom infecije COVID-19 smatralo se da postoji takva vrsta vrsta životinje koja sudjeluje u prijenosu bolesti sa šišmiša na čovjeka, ali do danas takav slučaj nije otkriven.

Istraživanje je uključio i miješanu koloniju šišmiša iz spilje u Šibensko-kninskoj županiji, s obzirom da su te životinje prirodni rezervoari različitih koronavirusa.

Kod šišmiša je utvrđen koronavirus koji se čak 12% razlikuje od virusa SARS-CoV-2.

Nalaz protutijela svakako treba potvrditi dodatnim testiranjem, jer korišteni testovi očigledno dokazuju protutijela i za viruse koji su srodni sa SARS i SARS-CoV-2.

Uzorci školjkaša, odnosno dagnje, kamenice i brbavice s komercijalnih uzgajališta na Jadranu također su bili negativni na prisutnost virusa SARS-CoV-2.

Ti su školjkaši pretraženi u sklopu istraživanja prisutnosti tog virusa u otpadnim vodama.

Cirkulacija novog virusa u otpadnim vodama utvrđena je tijekom drugog vala epidemije u Zagrebu, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Koprivnici, Karlovcu, Zadru i Splitu.

Svi uzorci izlaznih voda su nakon tercijarne obrade bili negativni, što znači da drugi i treći stupanj obrade otpadnih voda doprinose uklanjanju virusa.

Trenutno nema čvrstih dokaza da otpadne vode i školjkaši mogu biti izvor infekcije za ljude.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: