x
x

Preliminarni rezultati šest seroloških testova na SARS-CoV-2

  24.11.2020.

Dijagnostika SARS-CoV-2 infekcije: preliminarni rezultati šest seroloških testova objavljeni u Infektološkom glasniku.

Preliminarni rezultati šest seroloških testova na SARS-CoV-2
ELISA testovi pokazali su višu osjetljivost detekcije IgM/IgA protutijela u usporedbi s POC testovima, dok je osjetljivost detekcije IgG protutijela bila podjednaka u POC i ELISA testovima.

Najznačajnija primjena seroloških testova u dijagnostici COVID-19 je u svrhu procjene proširenosti bolesti u populaciji. Međutim, imunotestovi mogu poslužiti kao dodatni dijagnostički postupak, posebice kod bolesnika s podatkom o izloženosti COVID-19 i prisutnim kliničkim simptomima, kod kojih je rezultat RT-PCR testa bio negativan.

U ovome smo radu analizirali preliminarne rezultate šest seroloških testova za dijagnostiku SARS-CoV-2. Korištena su tri 'point-of care' imunokromatografska testa (POC): ACRO, AMP i ENCODE te tri imunoenzimska testa (DiaPro, Vircell i Euroimmun).

Testirano je ukupno 15 uzoraka seruma bolesnika s COVID-19 infekcijom i 15 uzoraka seruma asimptomatskih osoba. Vrijeme uzorkovanja kod bolesnika s COVID-19 iznosilo je 4 – 10 dana (N=4), 11 – 19 dana (N=6) te 20 – 34 dana (N=5) od početka bolesti. Svi su početno reaktivni rezultati potvrđeni testom neutralizacije virusa (VNT).

Kod bolesnika s COVID-19 (N=15), učestalost detekcije IgM/IgA protutijela iznosila je 9/60,0% (ACRO), 11/73,3% (AMP, ENCODE, Euroimmun), 12/80,0% (DiaPro) te 13/86,6% (Vircell).

Učestalost detekcije IgG protutijela iznosila je 10/66,6% (AMP, Euroimmun) te 11/73,3% (ostali testovi).

Ovisno o vremenu uzorkovanja, učestalost detekcije protutijela iznosila je: a) 4-10. dana: 1/25,0% i 2/50,0% (IgM/IgA i IgG); 11-19. dana: 4/66,6%-6/100% (IgM/IgA), 4/66,6% i 5/83,3% (IgG; c) 20-34. dana: 4/80,0% i 5/100% (IgM/IgA), 5/100% (IgG). U jedne asimptomatske osobe s dokazanim IgM/IgA protutijelima testom ACRO, DiaPro i Vircell potvrđena su neutralizacijska protutijela. U skupini seronegativnih asimptomatskih osoba dokazanih VNT testom (N=14), negativan nalaz IgM/IgA je nađen u 12/85,7% (ACRO), 13/92,8% (DiaPro, Vircell) i 14/100% (AMP, ENCODE, Euroimmun) uzoraka, dok je negativan nalaz IgG dokazan kod 13/92,8% (ACRO) te 14/100% (ostali testovi) uzoraka.

ELISA testovi pokazali su višu osjetljivost detekcije IgM/IgA protutijela u usporedbi s POC testovima, dok je osjetljivost detekcije IgG protutijela bila podjednaka u POC i ELISA testovima.

Tatjana Vilibić-Čavlek, Vladimir Stevanović, Irena Tabain, Ljiljana Perić, Dario Sabadi, Željka Hruškar, Ljiljana Milašinić, Ljiljana Antolašić, Maja Bogdanić, Vladimir Savić, Ljubo Barbić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: