x
x

Prijenos SARS-CoV-2 s kuna na čovjeka

  11.11.2020.

Studija objavljena u časopisu Science pruža dokaze da kune za uzgoj krzna mogu prenijeti SARS-CoV-2 na ljude.

Prijenos SARS-CoV-2 s kuna na čovjeka

Istraživači su proučavali epidemije kuna na 16 farmi u Nizozemskoj. Od 97 ispitanih kontakata s farmama, kao što su stanovnici farme, zaposlenici koji su bili podvrgnuti serološkom ili RT-PCR testiranju, više od dvije trećine imalo je pozitivan nalaz na infekciju SARS-CoV-2.

Sekvenciranje cijelog genoma pokazalo je da se radi o mutiranom životinjskom soju koji je pronađen i kod ljudi, što ukazuje na vjerojatnost zoonotskog prijenosa na ljude.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: