x
x

Kombinirana terapija s interferonom skraćuje viremiju SARS-CoV-2

  11.05.2020.

Trostruka terapija koja uključuje interferon β-lb skratila je trajanje viremije u bolesnika s novom koronavirusnom infekcijom (COVID-19), potvrđeno je u randomiziranom kliničkom ispitivanju faze 2 objavljenom u Lancetu.

Kombinirana terapija s interferonom skraćuje viremiju SARS-CoV-2

Trostruka terapija koja uključuje interferon β-lb skratila je trajanje viremije u bolesnika s novom koronavirusnom infekcijom (COVID-19), potvrđeno je u randomiziranom kliničkom ispitivanju faze 2 objavljenom u Lancetu.

125 odraslih osoba u Hong Kongu koje su hospitalizirane zbog COVID-19 infekcije randomizirano je u dvije skupine i liječeno 14 dana: ispitivana skupina - trostruka terapija lopinavir-ritonavir, ribavirin i interferon β-lb ili kontrolna skupina - lopinavir-ritonavirom. Pacijenti iz ispitivane skupine primili su interferon samo ako su hospitalizirani do 7. dana od početka simptoma.

Vrijeme do negativnih briseva nazofarinksa - primarna krajnja točka - bilo je značajno kraće u ispitivanoj skupini (7 vs. 12 dana). Ispitivana skupina je također imala bolje kliničke rezultate, uključujući kraće vrijeme ublažavanja simptoma (4 vs. 8 dana) i kraći srednji boravak u bolnici (9 vs. 15 dana). Nuspojave su bile slične u obje promatrane skupine. U analizi podskupina, pacijenti iz skupine kombinirane terapije koji nisu primali interferon nisu imali bolje rezultate od kontrolne skupine tako da bi interferon mogao biti okosnica ovog liječenja.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: