x
x

Niske doze peroralnog metotreksata povezane s rizikom od nuspojava

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  21.02.2020.

Peroralno primijenjen metotreksat u niskim dozama povezan je s povećanom stopom štetnih događaja u odnosu na placebo u bolesnika s kardiovaskularnim rizikom.

Niske doze peroralnog metotreksata povezane s rizikom od nuspojava

Otprilike 4800 ljudi s poznatom kardiovaskularnom bolešću i dijabetesom tipa 2 ili metaboličkim sindromom randomizirano je na oralni metotreksat u niskim dozama (titrirano do 20 mg tjedno) ili na placebo. Svi sudionici uzimali su folat, dok su osobe sa sustavnom reumatskom bolešću bile su isključene.

Tijekom srednjeg praćenja od 23 mjeseca stopa neželjenih događaja od interesa bila je značajno veća kod metotreksata u odnosu na placebo skupinu (87% u usporedbi s 82%). Metotreksat je bio povezan s povišenim rizikom od gastrointestinalnih, plućnih, infektivnih i hematoloških nuspojava, kao i od raka kože (2,2% naspram 1,1%).

Izvor: Annals of Internal Medicine DOI: 10.7326/M19-3369

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: