x
x

Primjeri transfera znanja i stručnjaka između Beča, Zagreba i Dalekog istoka

  18.01.2020.

Suradnja u području javnog zdravlja i medicine: primjeri transfera znanja i stručnjaka između Beča, Zagreba i Dalekog istoka - iz povijesti medicine.

Primjeri transfera znanja i stručnjaka između Beča, Zagreba i Dalekog istoka

U ovom su radu predstavljeni transfer znanja i stručnjaka između Beča, Zagreba, međuratne Kine i SSSR-a kroz suradnju dvaju poznatih međuratnih reformatora javnog zdravstva, Austrijanca Juliusa TandleraHrvata Andrije Štampara. Ta su dva javnozdravstvena stručnjaka 1930-tih radili u Kini pod pokroviteljstvom Zdravstvene organizacije Lige naroda i razvijali intenzivnu suradnju u području javnog zdravstva i medicinske nastave.

Na temelju dnevničkih zapisa Andrije Štampara i sačuvane arhivske korespondencije analizirani su njihovi osobni i profesionalni kontakti. Glavno zanimanje ovog rada se veže uz razmjenu njihovih iskustava i mišljenja, kao i njihova zapažanja o ljudima i idejama s kojima su se susreli te situacijama u kojima su se našli. Ovaj rad također pokušava osvijetliti milje u kojem su se javno zdravstvene i socijalno medicinske ideje razvijale kao i vanjske čimbenika, nevezane uz samu struku, koji su utjecali na njih.

Krajem 30-tih godina 20. stoljeća prilike za konstruktivan rad na području javnog zdravstva postajale su sve slabije a pod utjecajem tadašnje političke konstelacije i gubita utjecaja Lige naroda. Lokalni otpor stranim utjecajima u Kini postajao je sve intenzivniji. Sve oštriji nemiri vodili su svijet u Drugi svjetski rat i gurnuli uspostavljanje međunarodnog javnozdravstvenog poretka u posve drugi plan. Međutim, ono što je ostalo u naslijeđe je bio protok ideja i iskustava koji je zahvatio ne samo lokalno područje Srednje i Jugoistočne Europe već se proširio sve do područja Dalekog istoka. Mnoge od tih ideja postale su temelj novog svjetskog javnog zdravstvenog sustava koji se razvio nakon Drugog svjetskog rata.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: