x
x

Utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

  02.11.2019.

Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

Utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

Uvod: Opterećenost okoliša i ljudi metalima i metaloidima u istočnoj Hrvatskoj, nakon Domovinskog rata, tek su se počeli sustavno istraživati.

Cilj je prikazati do sada dostupne rezultate istraživanja (2007.-2014.).

Ispitanici i i metode: Istraživanje je obuhvatilo Osijek i okolicu, Slavonski Brod, Vinkovi i Vukovar te Našice i dva sela kao „kontrolne“ lokacije. Monitoring okoliša proveden putem 67 uzoraka vode, 77 uzoraka zemlje, 103 uzorka maslačka (Taraxacum officinale), 42 uzorka kupusa (Brassica oleracea var. capitata), a biomonitoring putem 503 uzorka seruma, urina i kose. Uzorkovanja su provedena akreditiranim metodama, a analize korištenjem induktivno suspregnute plazme sa spektrometrijom masa (ICP-MS). Analizirana je prisutnost 24 metala i metaloida, koji se nalaze i/ili razvijaju kod konvencionalne ratne tehnike i djelovanja: Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, litij Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V i Zn.

Rezultati: Voda za piće s izuzetkom koncentracija Fe, As i Mn bila je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, a povišene vrijednosti ovih elemenata vjerojatno su prirodnog podrijetla. Uzorci tla iz područja Osijeka i okolice imali su više koncentracije As, Hg i Pb od MDK za organski uzgoj, kao i više koncentracije Hg za poljoprivredu općenito. Koncentracije metala obuhvaćane Pravilnikom (As, Cd, Hg i Pb) u uzorcima kupusa bile su unutar MDK, dok se za ostale istraživane elemente nije uočena razlika između lokacija intezivnih borbenih djelovanja i kontrole. Povišene koncentracije Pb, u odnosu na MDK utvrđene su u maslačku u dva uzorka, Cd i As u jednom uzorku s područja intezivnih borbenih djelovanja te Pb na jednoj kontrolnoj lokaciji i nisu značajno korelirale s koncentracijama u tlu. Utvrđene su statistički značajno više koncentracije Al, B i Hg u serumu, As, Cu, Se u urinu te As, Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni. Sb, Sr, V i Zn u kosi ratom izložene populacije u Osijeku i okolici. Povišene vrijednosti As u urinu iz Vukovara i Vinkovaca vjerojatno su rezultat dugotrajne izloženosti As kao prirodnom kontaminantu. Utvrđene vrlo visoke koncentracije Cd u urinu iz Vinkovaca mogle bi se povezivati i sa ratnom izloženošću. Visoke koncentracije Mg u urinu Slavonskom Brodu i Vinkovcima ne bi trebale imati zdravstveni značaj, ali valja podsjetiti da se Mg koristi za proizvodnju svjetlećih i zapaljivih projektila. Posebno se ističu vrlo visoke vrijednosti Sb u serumu u Slavonskom Brodu te daleko najviše koncentracije Sr u serumu u Vukovaru pa se ne može isključiti povezanost sa ratnim zbivanjima. Ukupni rezultati monitoringa okoliša za Vukovar, Vinkovce i Slavonski Brod pokazuju manje abnormalnosti u koncentracijama Cr, Hg u tlu i As, Cd, Pb u maslačku. Utvrđena je „vruća“ točka na području Dalja i okolici mosta na Dunavu kod Erduta, gdje su povišene koncentracije Al, Fe, Ni i Mg utvrđene u kosi, tlu i povrću, što govori o zajedničkom izvoru i vjerojatno su „ratnog podrijetla“

Zaključak: Ratno je djelovanje u Istočnoj Slavoniji dodatno opteretilo okoliš i populaciju metalima i metaloidima, i prisutno je i više od 15 godina nakon završetka rata. Potrebna su daljnja kontinuirana istraživanja.

Dinko Puntarić

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: