x
x

Utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

  02.11.2019.

Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

Utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva istočne Hrvatske

Uvod: Opterećenost okoliša i ljudi metalima i metaloidima u istočnoj Hrvatskoj, nakon Domovinskog rata, tek su se počeli sustavno istraživati.

Cilj je prikazati do sada dostupne rezultate istraživanja (2007.-2014.).

Ispitanici i i metode: Istraživanje je obuhvatilo Osijek i okolicu, Slavonski Brod, Vinkovi i Vukovar te Našice i dva sela kao „kontrolne“ lokacije. Monitoring okoliša proveden putem 67 uzoraka vode, 77 uzoraka zemlje, 103 uzorka maslačka (Taraxacum officinale), 42 uzorka kupusa (Brassica oleracea var. capitata), a biomonitoring putem 503 uzorka seruma, urina i kose. Uzorkovanja su provedena akreditiranim metodama, a analize korištenjem induktivno suspregnute plazme sa spektrometrijom masa (ICP-MS). Analizirana je prisutnost 24 metala i metaloida, koji se nalaze i/ili razvijaju kod konvencionalne ratne tehnike i djelovanja: Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, litij Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V i Zn.

Rezultati: Voda za piće s izuzetkom koncentracija Fe, As i Mn bila je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, a povišene vrijednosti ovih elemenata vjerojatno su prirodnog podrijetla. Uzorci tla iz područja Osijeka i okolice imali su više koncentracije As, Hg i Pb od MDK za organski uzgoj, kao i više koncentracije Hg za poljoprivredu općenito. Koncentracije metala obuhvaćane Pravilnikom (As, Cd, Hg i Pb) u uzorcima kupusa bile su unutar MDK, dok se za ostale istraživane elemente nije uočena razlika između lokacija intezivnih borbenih djelovanja i kontrole. Povišene koncentracije Pb, u odnosu na MDK utvrđene su u maslačku u dva uzorka, Cd i As u jednom uzorku s područja intezivnih borbenih djelovanja te Pb na jednoj kontrolnoj lokaciji i nisu značajno korelirale s koncentracijama u tlu. Utvrđene su statistički značajno više koncentracije Al, B i Hg u serumu, As, Cu, Se u urinu te As, Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni. Sb, Sr, V i Zn u kosi ratom izložene populacije u Osijeku i okolici. Povišene vrijednosti As u urinu iz Vukovara i Vinkovaca vjerojatno su rezultat dugotrajne izloženosti As kao prirodnom kontaminantu. Utvrđene vrlo visoke koncentracije Cd u urinu iz Vinkovaca mogle bi se povezivati i sa ratnom izloženošću. Visoke koncentracije Mg u urinu Slavonskom Brodu i Vinkovcima ne bi trebale imati zdravstveni značaj, ali valja podsjetiti da se Mg koristi za proizvodnju svjetlećih i zapaljivih projektila. Posebno se ističu vrlo visoke vrijednosti Sb u serumu u Slavonskom Brodu te daleko najviše koncentracije Sr u serumu u Vukovaru pa se ne može isključiti povezanost sa ratnim zbivanjima. Ukupni rezultati monitoringa okoliša za Vukovar, Vinkovce i Slavonski Brod pokazuju manje abnormalnosti u koncentracijama Cr, Hg u tlu i As, Cd, Pb u maslačku. Utvrđena je „vruća“ točka na području Dalja i okolici mosta na Dunavu kod Erduta, gdje su povišene koncentracije Al, Fe, Ni i Mg utvrđene u kosi, tlu i povrću, što govori o zajedničkom izvoru i vjerojatno su „ratnog podrijetla“

Zaključak: Ratno je djelovanje u Istočnoj Slavoniji dodatno opteretilo okoliš i populaciju metalima i metaloidima, i prisutno je i više od 15 godina nakon završetka rata. Potrebna su daljnja kontinuirana istraživanja.

Dinko Puntarić

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

OGLASI
MaxirinoAndol PROBisolex
OGLAS
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: