x
x

Akutni koronarni sindrom: evolokumab i pad LDL-a

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  05.09.2019.

Rano dodavanje inhibitora PCSK9 evolokumaba terapiji statinom visokog intenziteta pri visokom riziku za razvoj akutnog koronarnog sindroma (AKS) pridonosi sigurnom padu LDL kolesterola.

Akutni koronarni sindrom: evolokumab i pad LDL-a

Promjena postotka LDL kolesterola u prvih 8 tjedana terapije bila je 77,1% među pacijentima koji su primali evolokumab (prosječno smanjenje sa 139 mg/dL na 31 mg/dL) i 35,4% kod onih koji su primali placebo (prosječno smanjenje sa 132 mg/dL na 80 mg/dL).

Sveukupno je 95,7% bolesnika u skupini s evolokumabom i 37,6% u skupini koja je primala placebo u 8 tjedana postiglo ciljnu vrijednost LDL-a -manju od 70 mg/dL.

Koncentracija LDL-a manja od 55 mg/dL, nova ciljna vrijednost LDL-a prema smjernicama Europskog kardiološkog društva (eng. European Society of Cardiology, ESC), postignuta je u 90,1%, odnosno 10,7% pacijenata. 

Rano uvođenje evolokumaba čini se razumno za pacijente s visokom koncentracijom LDL-a jer bi se na taj način mogla poboljšati adherencija. Iako se u ovome trenutku ne može reći bi li ovakva terapija poboljšala kliničke ishode, ovaj je pristup odobren u novim smjernicama.

Izvor: JACC

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: