x
x

U Hrvatskoj 13.571 liječnik u javnom sektoru

  19.08.2019.

Prema podacima Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i stanju na dan 31.7.2019. godine, sa zaposlenjem u javnom dijelu zdravstvenog sustava, radilo je 13.571 doktora medicine.

U Hrvatskoj 13.571 liječnik u javnom sektoru

Na dan 31.12.2018. godine bilo je 13.733 liječnika u javnom sektoru.

Ukupne podatke o radnicima koji se zapošljavaju u sustavu zdravstva dostavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse.

Podaci o broju zdravstvenih radnika koji se objavljuju u Hrvatskom zdravstvenom-statističkom ljetopisu odnose se na čitav zdravstveni sustav, javni i privatni, i na one koji su u radnom odnosu (neodređeno, određeno radno vrijeme).

Podaci o broju zdravstvenih radnika prikupljanju se temeljem Statističkog istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka - Istraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu, te temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite).

Radi se o zdravstvenim radnicima koji su u radnom odnosu u sustavu zdravstva, što je razlika u metodologiji primjerice prema broju licenciranih zdravstvenih radnika, a kojima raspolažu komore u zdravstvu.

Podaci kojima raspolažu i koje najčešće objavljuju komore u zdravstvu odnose se na broj licenciranih zdravstvenih radnika, onih koji imaju važeće odobrenje za samostalan rad.

To mogu biti i oni zdravstveni radnici koji su u mirovini, a koji još imaju važeću licencu ili oni koji ne rade u zdravstvenom sustavu a imaju licencu.

Zbog toga su podaci komora, o broju licenciranih, veći od onih koji su u radnom odnosu u zdravstvu.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROZipantola PROTECTMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: