x
x

Odobrena prva generička verzija pregabalina u SAD-u

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  26.07.2019.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je prve generičke oblike anitiepilepika pregabalina koji se koristi i u liječenju neuropatske boli te generaliziranog anksioznog poremećaja.

Odobrena prva generička verzija pregabalina u SAD-u
Najčešće nuspojave prijavljene u odraslih u kliničkim ispitivanjima su vrtoglavica, pospanost, suhoća ustiju, otekline, zamagljen vid, povećanje težine i poteškoće s koncentracijom i pažnjom.

2004. godine prvi puta je registriran lijek s aktivnom tvari pregabalinom. Ovaj derivat gama-aminomaslačne kiseline je antikonvulziv, anksiolitik i analgetik te se koristi u terapiji neuropatske boli u dijabetičara, fibromialgije, postherpatičke neuralgije te kod parcijalnih epileptičnih napada.

15 godina poslije, točnije 19. srpnja ove godine Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) dala je dopuštenje za proizvodnju generičkog oblika ovog lijeka za 9 proizvođača lijekovaizmeđu kojih je i Teva Pharmaceuticals. . Iako je ovo odlična vijest za velik broj pacijenata koji u svojem liječenju imaju pregabalin (budući da je cijena generika manja od originalnog lijek, a kvaliteta je zadržana), treba biti na oprezu od mogućeg rizika te lijek izdavati s uputom koja sadrži sve važne informacije.

Naime, upozorenja uključuju rizik od nastanka angioedema. Također se mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti kao što su osip i dispneja. Povećana učestalost napadaja ili druge nuspojave mogu se pojaviti ako se lijek brzo ukine te i na to treba obratiti pažnju.

Najčešće nuspojave prijavljene u odraslih u kliničkim ispitivanjima su vrtoglavica, pospanost, suhoća ustiju, otekline, zamagljen vid, povećanje težine i poteškoće s koncentracijom i pažnjom.

Nadalje, antiepileptici, uključujući pregabalin, povećavaju rizik od suicidalnih misli i suicidalnog ponašanja. Osim toga, pregabalin može uzrokovati periferne edeme, odnosno oticanje ruku i nogu pa je potreban oprez pri njegovoj istovremenoj primjeni s tiazolidindionskim antidijabeticima. Pregabalin može uzrokovati vrtoglavicu i pospanost te otežati sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

FDA

 

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: