x
x

Novi Medix: Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

  15.05.2019.

Naslovna tema vrlo je prestižna i donosi pregled najvažnijih smjernica u praksi obiteljskog liječnika, vezano uz dijagnoze s kojima se obiteljski liječnici susreću u svakodnevnom radu (KOPB i astma, dijabetes, arterijska hipertenzija, akutni infarkt miokarda, liječenje boli, hitna stanja, predarestna stanja (kardiorespiratorni zastoj), liječenje najčešćih infekcija, duševni poremećaji (depresivni poremećaj, anksiozni poremećaj) te prijeoperacijska obrada).

Novi Medix: Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Naslovna tema realizirana je u suradnji s Društvom nastavnika opće/obiteljske medicine Hrvatske, u povodu medijskog praćenja 10. kongresa DNOOM-a u ožujku u Zagrebu, a izdanje predstavlja priručnik za primjenu u svakodnevnoj praksi.

Glavna tema kongresa sadržajno je prikazana u 11 preglednih članaka u čijoj pripremi je sudjelovalo 37 eminentnih stručnjaka, specijalista obiteljske medicine i kliničara iz Hrvatske i zemalja regije (uključujući predstojnike i vodeće predavače Katedri obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci).

U sklopu članaka pripremljen je dopisni test provjere znanja od 70 pitanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe, bodovan sa 7 HLK bodova.

Kako nije moguće na jednom kongresu i u tematskom broju obuhvatiti sve smjernice bitne za rad obiteljskog liječnika, odabrane one koje su s obzirom na učestalost i teret bolesti u populaciji najvažnije.

Gosti urednici:

prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med. 1-3,

pof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med.4-6,

prof. dr. sc. Milica Katić, dr. med.2,7

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med., Zagreb

2Katedra za obiteljsku medicinu, Škola narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

4Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med., Osijek

5Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

6Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla

7Dom zdravlja Zagreb-Centar

1. Izvod iz smjernica za hitna stanja u obiteljskoj medicini

Prof. dr. sc. Rudika Gmajnić1,3,4, doc. dr. sc. Sanda Pribić2,3,4

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, dr. med., Osijek

2Specijalistička ordinacija obiteljske medicine doc. dr. sc. Sanda Pribić, dr. med.

3Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

4Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla

2.  Smjernice za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda u obiteljskoj medicini

Prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković1-3, prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica4,5, dr. sc.  Nikola Bulj6,7

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med., Zagreb

2Katedra za obiteljsku medicinu, Škola narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

4Katedra za obiteljsku medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

5Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Ines Diminić-Lisica, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine, Rijeka

6Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

7Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3. Prijezastojna stanja

Prof. prim. dr. sc. Slavica Kvolik1, Sonja Škiljić, dr. med.2

1Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje bola, KBC Osijek

2Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

4. Nove smjernice za liječenje arterijske hipertenzije – primjena u obiteljskoj medicini

Prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica1,2, prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković3-5

1Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2Ustanova za zdravstvenu skrb dr. Ines Diminić Lisica, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine, Rijeka

3Specijalistička ordinacija obiteljske medicine prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, dr. med., Zagreb

4Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

5. Smjernice za šećernu bolest – izazovi primjene u svakodnevnomu radu liječnika obiteljske medicine

Dr. sc. Valerija Bralić Lang1, Ivančica Peček, dr. med.2, dr. sc. Tina Milavić, prof.3, Katerina Kovachevikj, dr. med.4

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. sc. Valerija Bralić Lang, dr. med., Zagreb 

2Dom zdravlja Zagreb-Zapad

3Poliklinika Helena, Zagreb 

4Centar za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet, Skopje, Makedonija

6. Smjernice za antibiotičko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj medicini

Dr. sc. Nataša Mrduljaš-Đujić1,2, prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević,3,4, dr. sc. Nina Bašić-Marković5,6, Roberta Marković, dr. med.5, doc. dr. sc. Marion Tomičić7,8, prof. dr. sc Gazmend Bojaj9,10, Gylxhan Hasani, dr. med.11

¹Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Postira,

2Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

3Zavod za kliničku mikrobiologiju, Klinika za infektivne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb,

4Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

5Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. sc. Nina Bašić-Marković, dr. med., Rijeka,

6Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveucilišta u Rijeci

7Specijalistička ordinacija obiteljske medicine doc. dr. sc. Marion Tomičić, dr. med

8Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

9Glavni centar porodične medicine Klina, Republika Kosovo

10Zdravstveni studij College Heimerer Priština, Republika Kosovo

11Glavni centar porodične medicine Prizren, Republika Kosovo

7. Smjernice za prijeoperacijsku obradu najčešćih stanja u obiteljskoj medicini

Doc. dr. sc. Jasna Vučak1, Julija Šerić, dr. med.2, Karmela Bonassin, dr. med.3, Jadranka Karuza, dr. med.4, Dragan Soldo, dr. med.5,6

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine doc. dr. sc. Jasna Vučak, dr. med., Sukošan

2Opća bolnica Zadar

3Istarski domovi zdravlja

4Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

5Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6Dom zdravlja Zagreb Centar

8. Smjernice za opstruktivne plućne bolesti

Dr. sc. Ksenija Kranjčević1,2, dr. sc. Jelena Ostojić3, Tamara Kovačić, dr. med.4, Jasmina Milašinčić, dr. med.1

1Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. sc. Ksenija Kranjčević, Zagreb

2Katedra za obiteljsku medicinu Škola narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

3Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, Zagreb

4 Ordinacija opće/obiteljske medicine, Dom zdravlja Zagreb-Zapad

9. Kratki pregled smjernica za liječenje boli u obiteljskoj medicini

Prof. dr. sc. Milica Katić 1,2, Prim. Mira Fingler, dr. med. 3, prim. Rajka Šimunović, dr. med. 1,4

1Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“ Katedra za obiteljsku medicinu

2Dom zdravlja Zagreb-Centar

3Hrvatsko društvo za liječenje bola HLZ-a

4Specijalistička ordinacija opće medicine, prim. Rajka Šimunović, dr. med., Požega

10. Smjernice za dijagnostiku i liječenje depresivnih poremećaja

Doc. dr. sc. Leonardo Bukmir1,2, Martina Fišić, dr. med.2, Branislava Popović, dr. med.1, doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina1, Tina Zavidić, dr. med.3

1Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Leonardo Bukmir, Rijeka

3Istarski domovi zdravlja

11. Dijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnike

Doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina1,2, doc. dr. sc. Leonardo Bukmir1, Branislava Popović, dr. med.1, Maja Ljubotina, dr. med.3, Tina Zavidić, dr. med.4, Arifa Mahmić, dr. med.5

1Katedra za obiteljsku medicinu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. sc. Aleksandar Ljubotina, dr. med., Rijeka

3Opća bolnica Varaždin

4Istarski domovi zdravlja,

5Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

OGLASI
MaxirinoMaxfluAndol PRO
OGLAS
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: