x
x

Pokušaji samoubojstava mladih udvostručeni od 2007. do 2015. godine u SAD-u

  10.04.2019.

Prijam mladih osoba u hitnu službu zbog pokušaja samoubojstva ili suicidalnih misli udvostručen je u razdoblju od 9 godina, objavljeno je u časopisu JAMA Pediatrics.

Pokušaji samoubojstava mladih udvostručeni od 2007. do 2015. godine u SAD-u

Istražujući bazu podataka nacionalno reprezentativnih hitnih prijama, američki su istraživači identificirali preko 1600 posjeta zbog pokušaja samoubojstva ili zbog suicidalnih ideja među mladima u dobi između 5 i 17 godina u razdoblju od 2007. do 2015. godine. To se odnosilo na 7,3 milijuna posjeta hitnoj službi diljem SAD-a.

Procijenjeni godišnji broj posjeta hitnoj službi zbog pokušaja samoubojstva ili suicidalnih ideja povećao se s 580.000 u 2007. na 1,12 milijuna u 2015. godini - iako je ukupan broj posjeta hitnoj službi uglavnom ostao nepromijenjen. Treba napomenuti da je srednja dob pacijenata bila 13 godina.

Više od 40% posjeta obuhvatio je djecu od 5 do 10 godina.

Istraživači su zaključili da je potrebno povećati resurse za mentalno zdravlje u zajednici kao i pripravnost liječnika u hitnoj službi. Potrebno je smanjiti  i sve rizike za ponavljanje pokušaja suicida nakon hitne intervencije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxirinoGastal
VEZANI SADRŽAJ
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: