x
x

Kako pravilno mjeriti krvni tlak?

  25.08.2019.

Američka udruga za srce (The American Heart Association) obnovila je upute o mjerenju arterijskog krvnog tlaka iz 2005. godine, a cijeli rad je dostupan u časopisu Hypertension.

Kako pravilno mjeriti krvni tlak?

Ističemo najznačajnije:

• Za ambulantno mjerenje krvnog tlaka, u liječničkim ordinacijama: oscilometrijski uređaji mogu ograničiti ljudsku pogrešku koja se može registrirati pri auskultacijskoj metodi mjerenja. Preferira se automatizirano mjerenje arterijskog krvnog tlaka koje uzima prosjek tri ili više mjerenja. Pacijenta treba ostaviti na miru kako bi se osiguralo da on ili ona ne razgovara tijekom mjerenja.

• Za samostalno mjerenje kod kuće: kliničar treba provjeriti orukvicu za mjerenje kako bi se dobile što preciznije vrijednosti.

U uputama se nalaze i korisne tablice koje opisuju korake za pravilno mjerenje arterijskog krvnog tlaka unutar ordinacije, kuće i hitnog prijma; algoritmi za skrining na hipertenziju bijelog ogrtača i maskiranu hipertenziju; te posebne upute za mjerenje arterijskog krvnog tlaka u djece, trudnica, starijih odraslih osoba, pretilih pacijenata i onih s aritmijama.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxirinoIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: