x
x

Pušenje, duhovnost i PTSP

  19.01.2019.

Odnos između psihopatologije, religioznosti i ovisnosti o nikotinu kod hrvatskih ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem

Pušenje, duhovnost i PTSP
Jaka ovisnost o pušenju može sugerirati tešku psihopatologiju PTSP-a, dok duhovnost može biti način njenog ublažavanja.

Cilj Ispitati odnos između izloženosti borbenim djelovanjima, simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), depresije, suicidalnosti, ovisnosti o nikotinu i religioznosti kod hrvatskih vojnih veterana.

Postupci U ovom presječnom istraživanju, jačinu stresora odredili smo ljestvicom Combat Exposure Scale (CES), težinu PTSP-a koristeći PTSD Checklist 5 (PCL), religioznost koristeći Duke University Religion Index, depresiju/suicidalnost koristeći Montgomery Asberg (MADRS) i Hamilton Depression (HAM-D) ljestvice te ovisnost o nikotinu koristeći Fagerstrom Test for Nicotine Dependence. Podatke smo analizirali korelacijama nultog reda, klasterskom analizom, multivarijatnom regresijom i medijacijskim modelima.

Rezultati Od 69 uključenih pacijenata, 71% je zadovoljilo kriterije“visoke religioznosti,” a 29% je imalo umjerenu/veliku ovisnost o nikotinu. PTSD je bio težak (medijan PCL 71), depresija blaga/umjerena (medijan MADRS 19, HAM-D 14), dok je suicidalnost bila blaga. Jedan dio pacijenata imao je teži PTSP/depresiju/suicidalnost i ovisnost o nikotinu (svi P < 0.001). Utvrdili smo dva „lanca“ izravnih i neizravnih neovisnih asocijacija. Veća izloženost borbenim djelovanjima bila je u asocijaciji s višom razinom ponovnog proživljavanja te, kroz ponovno proživljavanje, s većom negativnošću i pojačanom pobuđenošću; sa „silaznom“ podjelom u dva ogranka, jedan koji uključuje direktnu i indirektnu asocijaciju s većom depresijom i nižom vjerojatnošću veće religioznosti i drugi koji uključuje asocijaciju s višom suicidalnošću i nižom vjerojatnošću veće ovisnosti o nikotinu.

Zaključak Psihopatologija, religioznost i ovisnost o nikotinu isprepleteni su na kompleksan način koji se ne može utvrditi jednostavnim izravnim asocijacijama. Jaka ovisnost o pušenju može sugerirati tešku psihopatologiju PTSP-a, dok duhovnost može biti način njenog ublažavanja.

Marina Šagud, Božena Petrović, Maja Vilibić, Alma Mihaljević-Peleš, Bjanka Vuksan-Ćusa, Iva Radoš, Alen Greš, Vladimir Trkulja

OGLASI
Andol PROBisolexGastal
OGLAS
Bisolex
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: