x
x

Barijatrijska kirurgija u prevenciji mikrovaskularne bolesti

  15.08.2018.

Rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Annals of Internal Medicine povezuju barijatrijsku kirurgiju sa smanjenjem učestalosti mikrovaskularne bolesti kod pacijenata s dijabetesom tipa 2.

Barijatrijska kirurgija u prevenciji mikrovaskularne bolesti

Znanstvenici iz neprofitne organizacije Kaiser Permanente su se koristili podacima prikupljenima od 4024 osobe u dobi od 19 do 79 godina koje su bile podvrgnute barijatrijskoj kirurgiji te 11059 ispitanika iz kontrolne skupine.

Svi sudionici istraživanja su imali dijagnozu dijabetesa tipa 2 te su praćeni u razdoblju nešto dužem od četiri godine.

Rizik za mikrovaskularnu bolest je kod pacijenata podvrgnutih barijatrijskoj kirurgiji bio 41% niži nego kod ostalih sudionika istraživanja.

Uz to, u prvoj skupini ispitanika je zabilježen 37% manji rizik za dijabetičku neuropatiju, 41% manji rizik za nefropatiju i 55% manji rizik za retinopatiju.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: