x
x

Kvaliteta života slijepih osoba: rezultati istraživanja

  16.06.2018.

Ove će se godine 16. lipnja svečano obilježiti Dan Saveza, u cilju senzibilizacije društva na probleme slijepih osoba, ali i unapređenje kvalitete života i izjednačavanje mogućnosti za ovu posebice vulnerabilnu populaciju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo aktivno će se uključiti u proslavu prezentacijom rezultata istraživanja o kvaliteti života slijepih osoba.

Kvaliteta života slijepih osoba: rezultati istraživanja
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u svijetu živi 39 milijuna slijepih osoba te prevalencija sljepoće iznosi oko 5 na 1000 stanovnika.

Da bi se unaprijedilo zdravlje i kvaliteta života osoba s invaliditetom, neophodno je raspolagati odgovarajućim podacima i zdravstvenim pokazateljima o pojedinim oblicima invaliditeta te u tu svrhu provoditi istraživanja koja nadilaze jednu dimenziju i teže spoznajama koje mogu unaprijediti javne politike i kvalitetu života pojedinaca.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u sklopu provedbe Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom od 2017. do 2020. godine u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim savezom slijepih 2017. godine proveo javnozdravstveno istraživanje o kvaliteti života slijepih osoba. Istraživanjem su obuhvaćena sociodemografska obilježja ispitanika te njihove vlastite procjene kvalitete života s obzirom na invaliditet, što uključuje i segmente samostalnosti, diskriminacije i pristupačnosti.

Istraživanje je multidisciplinarnim pristupom potvrdilo višestruku ranjivost ispitivane populacije. Uvid u zadovoljstvo ispitanika životom, zdravljem i osjećajem sigurnosti te učestalosti, motivima i mjestima gdje im se događa diskriminacija samo su neke od spoznaja koje omogućuju značajan doprinos planiranju novih mjera radi unapređenja života slijepih i slabovidnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Kvaliteta života slijepih osoba (pdf)

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: