x
x

Kako smanjiti medikacijske pogreške u hitnim pedijatrijskim službama?

  04.03.2018.

Eksperti hitne medicinske službe Američke akademije pedijatara objavili su preporuke kako smanjiti medikacijske pogreške kod djece koja dolaze na hitan pedijatrijski prijem.

Kako smanjiti medikacijske pogreške u hitnim pedijatrijskim službama?

Donosimo izbor preporuka objavljenih u časopisu Pediatrics:

  • Kliničari trebaju mjeriti i zapisivati tjelesnu masu samo u kilogramima.
  • Standardizirani medicinski uređaji za kućnu upotrebu izdaju se samo za tekuće pripravke, a doziranje priparavaka treba biti uvijek u mililitrima.
  • Uputa za upotrebu lijekova treba se bazirati na piktogramima.
  • Koncentracije visokorizičnih lijekova kao što su lijekovi za oživljavanje, vazoaktivne infuzije, narkotici i antibiotici treba standardizirati.
  • I ljekarnike treba uključiti u timove u hitnom pedijatrijskom prijemu.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: