x
x

Netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite

  26.09.2017.

Na održanoj konferenciji za novinare, 22. rujna 2017. HSSMS MT je upozorio na netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite. Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je ukidanje koncesija u primarnoj zaštiti i uvođenje ordinacija koje će biti ponuđene liječnicima na prodaju, a da o tome medicinske sestre kao najbrojnija skupina djelatnika u zdravstvu, kao i ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici nisu obavješteni.

Netransparentnost najavljene privatizacije primarne zdravstvene zaštite

Predsjednica Glavnog vijeća sindikata Anica Prašnjak istaknula je da se prodaja koncesijskih ambulanti i domova zdravlja očito namjerava provesti na nezakonit i neustavan način. Ministar zdravstva je razgovarao sa svim relevantnim čimbenicima, stoga i medicinske sestre koje su primarnoj članovi tima i odrađuju dobar dio posla vezan uz terapeutsko-dijagnostičke postupke zaslužuju objašnjenje na koji način se namjerava provesti najavljena privatizacija primarne zdravstvene zaštite.

Činjenica jest da bi prelazak na sustav ordinacija u najavljenom obliku značio još izraženiju privatizaciju primarne zdravstvene zaštite koja bi pogodovala maloj skupini djelatnika u zdravstvu. Medicinske sestre i tehničare u ovom slučaju ministar ne uključuje u raspravu te na taj način potencira probleme, stoga Predsjednica Sindikata Brankica Grgurić poručuje da sindikat neće dopustiti da se o privatizaciji primarne zdravstvene zaštite odlučuje bez medicinskih sestara, već će stati u zaštitu ne samo njih nego i pacijenata.

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara jasno je zauzeo stav da je neprihvatljiv otkup javnog dobra koje će prijeći u privatne ruke što se namjerava i provesti najavljenom privatizacijom, a poznato je da su dosadašnje reforme pokazale da privatizacija primarne zdravstvene zaštite se nije pozitivno odrazila na funkcioniranje sustava, kao i na dostupnost i kvalitetu zaštite koju se pruža pacijentima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: