x
x

Bolničke uroinfekcije - praktični pristup bolesniku

  26.06.2017.

Infekcije urinarnog trakta najčešće su bolnički (nozokomijalno) stečene infekcije. One predstavljaju bitnu komplikaciju tijekom hospitalnog liječenja na bilo kojem kliničkom odjelu, kako internističkom, tako kirurškom ili rehabiltacijskom, no i u jedinicama za intenzivno liječenje.

Bolničke uroinfekcije - praktični pristup bolesniku

Bolnički patogeni gotovo su uvijek rezistentniji na antimikrobno liječenje od nebolničkih, što otežava empirijsko, a često i ciljano antimikrobno liječenje te čini mikrobiološku obradu urina obaveznom za ostvarivanje uspješnog liječenja. Kod bolesnika prethodno liječenih antimikrobnim lijekovima, nozokomijalna uroinfekcija često dovodi do produljenog trajanja antimikrobnog liječenja i korištenja antibiotika proširenog spektra djelovanja, što čini dodatan teret za mirkookoliš u smislu propagiranja antimikrobne rezistencije te povećava rizik za manifestiranjem nuspojava lijekova i u konačnici može dovesti do mikrobiološke kolonizacije multiplorezistentnim sojevima bakterija.

Korištenje urinarnog katetera najčešći je rizični faktor za nozokomijalnu uroinfekciju, a ograničavanje njegovog korištenja samo po indikaciji te njegovo uklanjanje u najkraćem mogućem roku najznačajnije doprinose smanjenju tog rizika. Važan doprinos daje i efikasno i redovito provođenje mjera kontrole bolničkih infekcija od strane mikrobiologa i/ili infektologa.

Promišljanje o rizičnim čimbenicima koji dovode do bolnički stečenih uroinfekcija te o njihovom adekvatnom liječenju bitno doprinosi smanjenju konačnog mortaliteta hospitaliziranih pacijenata i smanjenju troškova njihovog bolničkog liječenja.

 

Branimir Gjurašin
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: