x
x

Marihuana kao triger psihotičnih simptoma u adolescenciji

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  17.06.2016.

Redovita konzumacija marihuane u adolescentskoj dobi značajno povećava rizik od pojave trajnih subkliničkih psihotičnih simptoma, objavljeno je u časopisu The American Journal of Psychiatry.

Marihuana kao triger psihotičnih simptoma u adolescenciji

U istraživanje je bilo uključeno više od 1000 dječaka koji su svake godine, u dobi od 13 do 18 godina života, ispunjavali upitnike o upotrebi marihuane, prisutnosti subkliničkih psihotičnih simptoma (halucinacije, paranoja) i ostalim čimbenicima poput konzumacije alkohola, duhana, lijekova i droga s psihoaktivnim učincima. Prosječna dob kad su dječaci na tjednoj bazi počeli konzumirati marihuanu bila je 16,3 godina.

Prema rezultatima analize, svaka godina učestalog konzumiranja marihuane povećava broj izglednih subkliničkih psihotičnih simptoma za 21%, pri čemu se izgled za doživljaj subkliničke paranoje i halucinacija u budućnosti povećava za 133%, odnosno 92%. Učinci ostaju prisutni čak i godinu dana nakon prestanka konzumacije marihuane.

Autori poručuju da rezultati ovog istraživanja dokazuju da redovita konzumacija marihuane u adolescentskoj dobi može povećati rizik od subkliničkih psihotičnih simptoma u budućnosti, pri čemu je kumulativni učinak najizraženiji za simptome paranoje i halucinacije. Uzevši u obzir da je poznato da su adolescenti s kroničnim subkliničkim halucinacijama pod povećanim rizikom za razvoj psihotičnog poremećaja koji se manifestira do mlađe odrasle dobi, učinak je još više zabrinjavajući. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: