x
x

Farmacija na SF način!

  Anita Galić Skoko, mag. pharm., univ. mag.

  16.05.2016.

U skladu s globalnim trendovima i suvremenim načinom življenja, hrvatska nacionalna strategija razvoja zdravstva do 2020. godine također je prepoznala informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kao sredstvo ostvarenja svojih ciljeva kroz uvođenje sustava eZdravlja. Pri tome je istaknuta vizija eZdravlja u Republici Hrvatskoj prema kojoj će sustav zdravstva ugraditi ili nadograditi informatičko-komunikacijske usluge koje omogućuju kvalitetnije, sigurnije i ekonomičnije pružanje zdravstvene skrbi i upravljanje sustavom, na dobrobit pacijenata.

Farmacija na SF način!

PharmIT! konferencija o digitalnoj farmaciji

PharmIT! konferencija o digitalnoj farmaciji u organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva, u suradnji s tvrtkom IN2 Grupa kao tehničkog partnera, održava se na temu "(R)evolucija informacijskih tehnologija u farmaciji" te će se usmjeriti ne samo na ulogu novih tehnologija u suvremenom zdravstvu i predstavljanje IT rješenja već dostupnih u hrvatskom zdravstvu (eRecept, eKarton i dr.),  nego će se predstaviti i svjetski trendovi poput telemedicinskih konzultacija s liječnikom u okruženju ljekarne, "smart" pakiranja lijekova za praćenje suradljivosti pacijenata, preskriptivnih mobilnih aplikacija za pacijente koje su iznimno vezane za ulogu ljekarnika i njihovo partnerstvo s liječnicima u kolaborativnoj zdravstvenoj skrbi te drugih "science fiction" trendova u farmaciji.

Farmacija je kao biomedicinska znanost iznimno izložena digitalnoj i informacijskoj revoluciji, a zbog svoje specifične poveznice sa medicinom, zdravstvenim sustavom, istraživanjem i razvojem lijekova, farmaceutskom industrijom, kliničkim istraživanjima, te ljekarništvom na svim razinama zdravstvene zaštite, nametnula se potreba da uz digitalnu medicinu u Hrvatskoj otvorimo poglavlje o (r)evoluciji informacijskih tehnologija u farmaciji, upoznamo najaktualnije trendove i demonstriramo eHealth rješenja koja mogu značajno doprinijeti kvaliteti života i kontroli bolesti naših pacijenata unutar farmacije i zdravstva općenito, uz racionalizaciju i optimizaciju upravljačkih procesa u zdravstvu.

Farmacija se, kao kompleksna biomedicinska znanost, sve više integrira s medicinom i informacijskom tehnologijom u specifični ekosistem koji značajno doprinosi poboljšanju zdravlja, prevenciji bolesti i unaprjeđenju kvalitete života i sigurnosti naših pacijenata diljem svijeta!

Na razini ljekarništva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ljekarnici imaju važnu ulogu u smanjenju tereta bolesti te u kontroli i nadzoru izdavanja lijekova visoke kakvoće, sigurnosti i učinkovitosti. Obzirom da su informacije koje ljekarnik prikupi tijekom razgovora s pacijentom (podaci za EU ukazuju da oko 46 milijuna Europljana posjeti ljekarnu tijekom jednog dana) neizmjerno važne za zdravlje i ishode liječenja, važno je da ljekarnici budu upoznati s koristi i potencijalom informacijskih tehnologija- od elektronskog kartona, do evidence-based baza podataka i vjerodostojnih izvora informiranja kako bi mogli provoditi ljekarničku skrb u okviru zdravstvene zaštite na preventivnoj i kurativnoj razini uz nova, revolucionarna "smart" rješenja.

Nadalje, farmaceutska industrija i IT industrija sve se više zbližavaju i međusobno surađuju na inovativnim projektima. Rezultat tog trenda je promjena u načinu pristupa pacijentu i puno bržeg pristupa efikasnoj terapiji, ali i sigurnom i vjerodostojnom lijeku, koji nije krivotvoren! Kada govorimo o riziku od krivotvorenih lijekova, serijalizacija podrazumijeva označavanje jedinstvenim serijskim brojem svakog pojedinačnog pakiranja lijeka u svrhu ostvarenja ciljeva europske Direktive o krivotvorenim lijekovima, o čemu će se govoriti tijekom središnje panel rasprave koja će okupiti sve relevantne sugovornike u Hrvatskoj na temu:

SERIJALIZACIJA LIJEKOVA

„Učinkovito protiv krivotvorenog lijeka od proizvođača do pacijenta“

Potencijal istraživanja podataka u zdravstvu je nepregledan. Vrlo su važni podaci o učinkovitosti lijeka tj. procjeni određene zdravstvene tehnologije nakon stavljanja na tržište i određenog perioda primjene u postmarketinškom praćenju. Na osnovu toga, farmaceutske kompanije mogu uz maksimalno kvalitetne podatke i zdravstveno-ekonomske analize opravdati učinkovitost i vrijednost svog proizvoda, što je iznimno važno za skupe lijekove nove generacije poput bioloških lijekova. U tom kontekstu će se govoriti i o "Big Data" monetizaciji, ali i o bioetici raspolaganja podacima u zdravstvu.

U kontekstu ljekarništva, potrebno je kvalitetno pratiti transfer informacija o promjenama lijekova, dodavanju novih lijekova u farmakoterapiju, komplementarnu terapiju i obrasce ponašanja pacijenata koji uvelike mogu imati učinak na ishode liječenja (npr. dodaci prehrani, biljni lijekovi, fizička aktivnost, dnevnik prehrane i sl.) što ima značaj i za zdravstvene stručnjake, zdravstvenu administraciju, proizvođača lijeka (u smislu utjecaja na lijek i ishod liječenja istim) te samog pacijenta. Nova IT rješenja za ljekarne poput elektronskog kartona ili osobne e-datoteke u ljekarnama, te mobilnih mHealth aplikacija, svakako su izazov za ljekarnike kao najdostupnije kontaktne točke sa zdravstvom u lokalnim zajednicama, što će biti naglašeno kroz nekoliko praktičnih primjera.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže otvaranju novog poglavlja u hrvatskoj farmaciji, te da upoznaju svijet inovacija, tehnologije u službi zdravlja i lijekova, te globalnih trendova koji su nam "iza ugla"  ...

Vidimo se na1. PharmIT! konferenciji o digitalnoj farmaciji!

Očekuje Vas prava "(R)evolucija informacijskih tehnologija u farmaciji"

KAKO SUDJELOVATI: http://www.farmaceut.org/kalendar-dogadjanja/strucna-dogadjanja-u-hrvatskoj/1-pharmit-konferencija-r-evolucija-informacijskih-tehnologija-u-farmaciji-175

 

 

www.farmaceut.org

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: