x
x

Niže cijene za 939 pakiranja lijekova

  04.03.2015.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na današnjoj 79. redovnoj sjednici, donijelo je odluku o pojeftinjenju 939 pakiranja lijekova. Cijene su snižene nakon završenog redovitog postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za osnovnu i dopunsku listu lijekova kojim se usklađuju cijene lijekova već uvrštenih u važeće liste lijekova HZZO-a.

Niže cijene za 939 pakiranja lijekova

Snižene su cijene za 754 pakiranja lijekova s osnovne liste lijekova te za 185 pakiranja za lijekove iz dopunske liste lijekova.

Isto tako, s dopunske liste lijekova 14 pakiranja lijekova prešlo je na osnovnu listu, što znači da osiguranici više za te lijekove neće plaćati doplatu.
Nadalje, s osnovne liste lijekova 111 pakiranja lijekova premješteno je na dopunsku listu. Za ove lijekove u osnovnoj listi lijekova postoje generičke i kliničke paralele lijeka, istog sastava i istog djelovanja, što znači da osiguranici mogu i dalje besplatno dobiti odgovarajući lijek. Nadmetanje se provodilo sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko. Pravilnikom je strogo propisano da na dopunsku listu lijekova prebacuju lijekovi za koje ponuđač ne uskladi cijenu s ponuđenom na Javnom nadmetanju.

Sve uštede ostvarene ovim Javnim nadmetanjem koristit će se za dodavanje novih lijekova na listu, te povećanje prava pacijenata u smislu širenja indikacija koje pokriva HZZO.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: