x

SPECIJALIZACIJE

x

Abecedni popis lijekova

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sve
Naziv lijekaGeneričko ime
Deprozel paroksetin
Deslordis desloratadin
Dialox Aktivni kisik (octena kiselina, peroctena kiselina, vodikov peroksid)
Difetoin fenitoin
Diglical MR gliklazid
Dinamico sildenafil
Diuron eplerenon
Diuver torasemid
Docetaksel PLIVA docetaksel
Donepezil PLIVA donepezil
Doxorubicin PLIVA doksorubicin
Duloksetin Pliva duloksetin
DuoResp Spiromax budezonide / formoterol
Duster dutasterid
OGLASI
Andol PROBisolexMaxirino
OGLAS
Andol effect
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: