x
x

Androloški pacijent (muška neplodnost) – prikaz slučaja

  Dinko Hauptman, dr. med., specijalist urolog

  09.11.2018.

Vjeruje se kako je muška neplodnost odgovorna za 30 do 50% neuspješne trudnoće. Najteži oblici su azoospermija.

Androloški pacijent (muška neplodnost) – prikaz slučaja

Uvod

Ranije se vjerovalo kako ukoliko ne dolazi do uspješne trudnoće kako je samo žena kriva za neuspjeh. Kako se vremena mijenjaju tako se svijest i dijagnostika neplodnih parova promijenila. Vjeruje se kako je muška neplodnost odgovorna za 30 do 50% neuspješnih trudnoća. Najteži oblici su azoospermija kada se ne nalazi niti jedan spermij u ejakulatu muškarca. Gotovo 1% muške populacije je zahvaćeno ovom promjenom dok se u neplodnih muškaraca javlja čak do 10%. Slijedi prikaz bolesnika.

Prikaz bolesnika

Bolesnik star 31 godinu javlja se u andrološku ambulantu po preporuci ginekologa od supruge jer se prilikom obrade nađe azoospermija u spermiogramu. Supruga ima Hashimotov tireoiditis i sindrom policističnih ovarija (PCO). Zadnjih nekoliko mjeseci supruga je na nadomjesnoj terapiji za štitnjaču te su sada hormoni u granicama normale poglavito fT4 od 15, dok je TSH nemjerljiv.

Prilikom pregleda se saznaje kako bolesnik do sada nije teže bolovao. Nije prebolio zaušnjake, negira spolno prenosive bolesti i traume. Puši do pola kutije cigareta dnevno. Ne uzima lijekove u trajnoj terapiji.

Kod fizikalnog pregleda se nalaze obostrano smanjeni testisi, palpacijski uredni, bez značajnije varikokele obostrano. Digitorektalni pregled (DRP) pregled je primjeren životnoj dobi.

Ordiniraju se dodatni testovi.

 

Dolazi nakon 4 mjeseca nakon što je prikupio sve nalaze:

1. Kontrolni spermiogram i dalje pokazuje kako se radi o azoospermiji

2. FSH 23 IU/L

3. LH 6 IU/L

4. Testosteron 13,4 nmol/L

5. Hormoni štitnjače uredni

6. UZV CD testisa: oba testisa su hipotrofična, najvećeg promjera 2 cm, bez patoloških promjena, varikokela minimalna s lijeve strane, dosta mikrokalcifikata

7. UK i ejakulat svi nalazi su ostali sterilni

8. Kariogram 46XY

9. Nisu nađene mikrodelecije Y kromosoma

Razgovarali smo zajedno s bolesnikom i suprugom o mogućnostima liječenja te je kao jedina opcija ostala biopsija testisa (TESE) uz krioprezervaciju.

Naknadno je bolesnik učinio markere hepatitisa, HIV-a i sifilisa te je hospitaliziran putem Dnevne bolnice za urologiju kako bi se učnio operativni zahvat biopsije testisa.

Zahvat je učinjen u lokalnoj anesteziji te je bolesnik isti dan otpušten na kućno liječenje.

Prikaz tkiva testisa dobivenog prilikom zahvata (slika1.)

Odjeljivanje dijela tkiva za detaljnu patohistološku analizu te drugog za krioprezervaciju (slika 2.).

Uređaj za kontrolirano smrzavanje tkiva testisa (slika 3.).

Nakon 10 dana dolazi bolesnik po nalaz.  Radi se o značajno oštećenom zametnom epitelu unutar tkiva testisa, ali se u svim uzorcima u nekoliko kanalića nalazi i po nekolicina zrelih spermija i zrelih spermatida. S obzirom na ovakav nalaz moguće je planirati kombinirani IVF/ICSI postupak. 

Supruga je nastavila daljnje liječenje u u Petrovoj bolnici gdje je provedena kontrolirana hiperstimulacija jajnika uz aspiraciju oocita. Dobiveno je 8 oocita koje su uspješno oplođene iz prethodno pripremljenih uzoraka tkiva testisa. Učinjen je uspješni ET, a dalji ishod uspješne trudnoće se još očekuje.

Rasprava

Radilo se o kombiniranom uzroku neplodnosti kod žene i muškarca. Nažalost kod muškarca se radilo o najtežem obliku neplodnosti (azoospermija) te je učinjen zahvat na testisu ne bi li pronašli spermije koji se mogu iskoristiti za IVF postupak. U oko 50% slučajeva pronalazimo spermije koji se mogu iskoristiti za IVF postupak. I ovdje se radilo o takvom slučaju te se nakon terapije i pripreme supruge učinio IVF/ICSI postupak koji je za sada uspješno završio. Slijedi još ishod iznijete trudnoće.

Literatura

1. Esteves SC, Chan P. A systematic review of recent clinical practice guidelines and best practice statements for the evaluation of the infertile male. Int Urol Nephrol. 2015 Sep;47(9):1441-56

2. P. Donoso, H. Tournaye, and P. Devroey ”Which is the best sperm retrieval technique for non-obstructive azoospermia? A systematic review.” Hum. Reprod. Update 2007 13: 539-549.

3. Söderström, Karl-Ove. "Leydig Cell Hyperplasia." Systems Biology in Reproductive Medicine 17.1 (1986): 57-65.

4. Naughton, Nadler, Basler, and Humphrey. "Leydig Cell Hyperplasia." BJU International 81.2 (1998): 282-89.

5. Tash, Jennifer A., Stewart Mccallum, Matthew P. Hardy, Beatrice Knudsen, and Peter N. Schlegel. "Men With Nonobstructive Azoospermia Have Leydig Cell Hypertrophy But Not Hyperplasia." The Journal of Urology 168.3 (2002): 1068-070.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluIbuxin RapidBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: