• 144. redovni sastanak Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju
  • Koagulacija i COVID-19
  • Osnaživanja pacijenata u sklopu projekta JADECARE
  • Predavanje prof. Anthony-Samuel LaMantia 4. 7. u 12 sati (HIIM)
  • EMA započela ocjenu cjepiva Imvanex protiv majmunskih boginja
  • U Hrvatskoj se pokreće europsko sjedište za digitalne inovacije u zdravstvu
  • Quo vadis, tjelesna i zdravstvena kultura?
  • Novosti iz HZZO-a
  • Tribina „Može li suosjećanje zdravstvenih djelatnika spasiti zapadnu medicinu?“
  • HALMED: Izvješće o nuspojavama u 2021. godini