x
x
<<< Popis svih stručnih skupova

  Od 30.11.2012. do 01.12.2012.

Spolno prenosive bolesti - novi obzori

Mjesto: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
Organizator: Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti HLZ-a

Voditelji:
Prof. dr. sc. Mihael Skerlev
Prim. dr. sc. Lidija Žele-Starčević
Doc. dr. sc. Suzana Ljubojević

Petak, 30. Studenog 2012.

14.15-15.00 Registracija polaznika
15.00 Prof. dr. sc. Mihael Skerlev, prim. dr sc. Lidija Žele-Starčević, doc. dr sc. Suzana Ljubojević Uvodne napomene voditelja

I. Značenje seksualne edukacije i epidemiološki aspekti nekih spolno prenosivih bolesti (A. Štulhofer, D. Lepušić)
15.15 Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Kratka povijest seksualne edukacije mladih i spoznaje o njezinoj učinkovitosti
15.35 Prim. dr. sc. Bernard Kaić
Suvremeni epidemiološki aspekti HPV-genitalnih infekcija
15.55 Doc. dr sc. Damir Eljuga, prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. sc. Senka Sabolović-Rudman, dr. Nataša Mihelčić- Labura
Važnost javno - zdravstvenih kampanja u prevenciji spolno prenosivih bolesti
16.15 Dr. sc. Dubravko Lepušić
Važnost edukacije mladih o odgovornom spolnom ponašanju - uvođenje zdravstvenog odgoja u hrvatske škole
16.35-16.50 Rasprava

16.50-17.05 Stanka za kavu

II. Bakterijske spolno prenosive bolesti (I. dio)
(B. Marinović, L. Žele-Starčević,)
17.05 Prim. dr. sc. Lidija Žele-Starčević Mikrobiološka dijagnostika spolno prenosivih bolesti
17.25 Prof. dr. sc. Branka Marinović Sifilis danas
17.45 Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić Endemijski sifilis u Hrvatskoj
18.05 Prof. dr. sc. Aleksandra Basta-Juzbašić Tropske spolne bolesti - terapijski izazovi
18.25 -18.45 Rasprava

Subota, 1. Prosinca 2012.
II. Bakterijske spolno prenosive bolesti (II. dio)
(V. Škerk, V. Tripković)
10.00 Prof. dr. sc. Vesna Tripković Bakterijska vaginoza
10.20 Suzana Ožanić Bulić, dr med. Gonoreja - terapijski problem
10.40 Prim. mr. sc. Vlasta Hiršl-Hećej Klamidijske infekcije u adolescenata
11.00 Prof. dr. sc. Višnja Škerk Klamidijski prostatitis
11.20-11.45 Rasprava

11.45-12.15 Stanka za kavu

III. Virusne spolno prenosive bolesti
(J. Begovac, A. Stanimirović)
12.15 Doc. dr. sc. Branko Kolarić Karakteristike i proširenost HIV-infekcije
12.35 Prof. dr. sc. Josip Begovac Liječenje zaraze HIV-om 2012. godine
12.55 Prim. mr. sc. Karmela Husar, prof. dr sc. Mihael Skerlev, mr sc. Darko Husar Mollusca contagiosa
13.15 Prof. dr sc. Andrija Stanimirović, prof. dr sc. Mihael Skerlev Genitalni herpes danas
13.35-13,50 Rasprava

13.50-14.45 Ručak
IV. HPV-genitalne infekcije (I)
(H. Vrčić, A. Vince)
14.45 Prof. dr. sc. Adriana Vince Suvremena dijagnostika HPV-genitalnih infekcija
15.05 Prof. dr. sc. Goran Grubišić Kolposkopski aspekt HPV-genitalnih infekcija
15.25 Prim. mr. sc. Joško Zekan, doc. dr sc. Maja Sirotković- Skerlev Onkogeni aspekt HPV infekcija kod žena
15.45 Prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić HPV-infekcije kod žena; kako ih prevenirati?
16.05-16.20 Rasprava

16.20-16.30 Stanka
V. HPV-genitalne infekcije (II)
(S. Ljubojević, M. Potočnik)
16.30 Doc. dr. sc. Suzana Ljubojević Subkliničke i latentne HPV infekcije
16.50 Doc. dr. sc. Marko Potočnik Suvremeni pristup liječenju anogenitalnih bradavica
17.10 Prof. dr. sc. Mihael Skerlev HPV i muškarci u kontekstu vakcine
17.30 Prim. mr. sc. Nives Šikanić-Dugić Problem kondiloma u dječjoj dobi
17.50 - 18.15 Rasprava i zaključci
18.15 - 19.00 Pismeni dio ispita.
Završetak Simpozija
19.00 Godišnja i Izborna skupština Hrvatskog društva za spolno prenosive bolesti Hrvatskog liječničkog zbora

Prijava sudjelovanja
Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite na adresu:
Gđa. Gordana Dučkić
KBC Zagreb, Klinika za dermatovenerologiju
MF-a Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 4, 10000 Zagreb
Tel.: 2368 915; Fax 01/2379 911; e-mail: gordana.duckic@kbc-zagreb.hr

Kotizacija
Kotizacija za sudjelovanje na stručnom skupu iznosi 500,00 kuna za specijaliste, a 250,00 kuna za specijalizante i uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta br. 2340009-1110024619, poziv na broj 15142 i s naznakom «za tečaj Spolno prenosive bolesti - novi obzori».
Uplata kotizacija moguća je i prije samog početka tečaja, a polaznike koji su to učinili ranije, molimo da sa sobom ponesu uplatnicu (preslik), kao dokaz o uplati.
Kotizacija uključuje nazočnost Tečaju, tematski broj MEDICUS: „Spolno prenosive bolesti - novi obzori", potvrdnicu, ručak te kavu i osvježenje u stankama.
Umirovljenici su oslobođeni kotizacije.
Tečaj je bodovan prema pravilniku Medicinskog fakulteta (ECTS bodovi) i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore.

OGLASI
BisolexMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: