x
x

Vitamin D za prevenciju bolesti: nove smjernice za kliničku praksu

  07.07.2024.

Vitamin D je ključan za regulaciju koštanog i mineralnog homeostatskog sustava. Općenito uzimanje vitamina D nije potrebno u slučaju adekvatne ekspozicije suncu. No, zbog sezonskih varijacija u ekspoziciji UV-B zračenju te smanjene izloženosti suncu uslijed nošenja odjeće te ograničenog vremena provedenog na otvorenom, opća populacija je sve više ovisna o unosu vitamina D iz prirodnih izvora, hrane obogaćene vitaminom D te suplemenata koji sadrže vitamin D.

Vitamin D za prevenciju bolesti: nove smjernice za kliničku praksu

Većina multivitaminskih suplemenata sadrži 800-1000 IU (20-25 mcg) vitamina D. Vitamin D je široko dostupan bez recepta.

Bilo da se unosi hranom ili se sintetizira u koži, vitamin D se u jetri konvertira u 25-hidroksivitaminin D (25[OH]D), čija koncentracija najtočnije održava status vitamina D.

Epidemiološka istraživanja su pokazala povezanost koncentracije vitamina D (25-hidroksivitamina D, 25[OH]D) i mnogih uobičajenih stanja ili bolesti, uključujući muskuloskeletne, metaboličke, kardiovaskularne, maligne, autoimune i infektivne bolesti. Unatoč tome, uzročno-posljedična veza između niskih razina vitamina D i mnogih poremećaja nije jasno utvrđena. No, u kliničkoj praksi vidimo često uzimanje vitamina D za prevenciju različitih bolesti te učestalo testiranje razina 25[OH]D u općoj populaciji.

Nove smjernice za kliničku praksu

Ovog lipnja je multidisciplinarni panel međunarodnih stručnjaka u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism objavio smjernice za kliničku praksu za testiranje i primjenu vitamina D u prevenciji bolesti u općoj, zdravoj populaciji. Ove smjernice se ne odnose na osobe s podležećim bolestima ili stanjima u kojima je indicirana primjena vitamina D, niti na osobe s visokim rizikom za osteoporotične frakture kostiju.

Glavni cilj je bio razviti kliničke smjernice za uporabu vitamina D (kolekalciferola [vitamin D3] ili ergokalciferola [vitamin D2]) u preventivne svrhe kod osoba bez utvrđenih indikacija za liječenje vitaminom D ili testiranje razina 25(OH)D.

Panel stručnjaka iz različitih područja medicine identificirao je klinički relevantna pitanja vezana uz uporabu vitamina D i testiranje razina 25(OH)D radi smanjenja rizika od bolesti. Smjernice su razvijene koristeći GRADE metodologiju (engl. Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).

Panel je preporuke donio u prvom redu na temelju rezultata randomiziranih placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja u općoj populaciji (bez utvrđenih indikacija za primjenu vitamina D ili testiranje razina 25[OH]D), procjenjujući učinak empirijske primjene vitamina D tijekom životnog ciklusa, kao i u specifičnim stanjima, poput trudnoće i preddijabetesa.

Empirijska primjena vitamina D definirana je kao primjena koja je veća od preporučenih dnevnih doza vitamina D (600 IU, 15 mcg) te je započeta bez testiranja razina 25[OH]D.

Ograničenja ovih preporuka uključuju nedostatke u dizajnu kontroliranih randomiziranih kliničkih studija uključujući korištenje različitih doza vitamina D, primjenu vitamina D putem izlaganja suncu ili dozvoljene suplementacije u kontrolnim skupinama, neutvrđivanja kvalificirajuće razine vitamina D za suplementaciju, nedovoljno trajanje studije za kvantifikaciju koristi nadoknade vitaminom D (bolesti duge latencije poput malignih i kardiovaskularnih bolesti), odabira populacije u ispitivanju te čestu istovremenu primjenu kalcija uz vitamin D.

Kako su studije prevencije bolesti nadoknadom vitamina D provođene u populaciji odraslih zdravih osoba, preporuke iz smjernica odnose se na općenito zdrave osobe bez utvrđenih indikacija za testiranje na razine vitamina 25[OH]D ili njegovu nadoknadu.

Rezultati i preporuke

Ne postoje klinička ispitivanja koja bi podržala rutinsko testiranje razina 25[OH]D u općoj populaciji te panel ne preporučuje rutinsko testiranje.

Panel je predložio empirijsku suplementaciju vitaminom D za sljedeće skupine:
  • Djeca i adolescenti (1-18 godina): Suplementacija vitamina D radi prevencije nutritivnog rahitisa i potencijalnog smanjenja rizika od respiratornih infekcija (uvjetna preporuka, niska razina dokaza).
  • Osobe starije od 75 godina: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje rizika od smrtnosti (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).
  • Trudnice: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje rizika od preeklampsije, intrauterine smrtnosti, prijevremenog poroda, male porođajne težine za gestacijsku dob i neonatalne smrtnosti (uvjetna prepourka, niska razina dokaza).
  • Osobe s visokim rizikom od predijabetesa: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje progresije u dijabetes (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).

U preporučenim populacijskim grupama je empirijska primjena vitamina D prihvatljiva te nema negativne učinke na zdravlje.

Za odrasle osobe mlađe od 50 godina bez specifičnih indikacija, panel ne preporučuje rutinsko testiranje niti suplementaciju vitaminom D (uvjetna preporuka, vrlo niska razina dokaza).

Za odrasle osobe u dobi od 50-74 godine bez specifičnih indikacija, panel ne preporučuje rutinsko testiranje (uvjetna preporuka, vrlo niska razina dokaza) niti suplementaciju vitaminom D (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).

Preporučuje se dnevna, niskodozna suplementacija.

Više: e-pharmaca