x
x

60 godina Poliklinike SUVAG

  06.12.2021.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG je u petak svečano obilježila 60. obljetnicu rada.

60 godina Poliklinike SUVAG

Poliklinika SUVAG osnovana je 1961. kao ustanova za rehabilitaciju i edukaciju osoba oštećena sluha i govora po verbotonalnoj metodi akademika Petra Guberine, njezina utemeljitelja.

Do 1994. djeluje pod nazivom Centar SUVAG za rehabilitaciju slušanja i govora, a 1994. postaje vlasništvo Grada Zagreba i od tada djeluje pod nazivom Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Danas djeluje kao jedinstvena zdravstvena ustanova na prostoru Republike Hrvatske u kojoj se provodi dijagnostika svih poremećaja vezanih uz govorno-jezični i komunikacijski razvoj kao i oštećenja sluha, rehabilitacija slušanja i govora, odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora, uče strani jezici, rade znanstveno-istraživački projekti i obrazuju verbotonalni stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu.

Programima dijagnostike i rehabilitacije obuhvaćeno je dnevno više od 1000 osoba.

Više od 80% pacijenata su djeca s jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima te oštećenjem sluha.

U SUVAG-u dnevno, u sklopu kompleksne rehabilitacije, boravi oko 500 djece predškolske i školske dobi koja, uz rehabilitaciju slušanja i/ili govora, usvajaju i odgovarajuće odgojno-obrazovne sadržaje kako bi se pripremili za uključivanje u redovni sustav odgoja i obrazovanja.

U počecima djelovanja SUVAG-a bilo je 28 djelatnika, a danas ih je 307.

U okviru svečanog obilježavanja, promovirana je knjiga znanstveno-stručnog sadržaja, a predstavljena je i videorazglednica SUVAG-a koja obuhvaća kratki pregled djelatnosti i kompilaciju pojedinih scena iz različitih dječjih predstava.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexAndol PROMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: