x
x

Qvar Autohaler

Generičko ime:
beklometazondipropionat

ATK
R 03 BA

Oblici:
Qvar Autohaler stlačeni inhalat 10 ml, 200 doza (100 mcg/doza)
VPC: 101.00 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiasmatik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Bolesnike treba uputiti kako da se na ispravan način služe inhalatorom, uključujući ispiranje usta vodom nakon inhalacije. Qvar Autohaler je namijenjen isključivo inhalaciji kroz usta.

Liječenje novih pacijenata treba započeti niže navedenim dozama:

Blaga astma: 100 do 200 mikrograma na dan, podijeljeno u dvije doze.

Umjerena astma: 200 do 400 mikrograma na dan, podijeljeno u dvije doze.

Teška astma: 400 do 800 mikrograma na dan, podijeljeno u dvije doze

Za sada nema podataka o primjeni lijeka Qvar Autohaler kod djece mlađe od 12 godina te se ne mogu dati ni jasne preporuke o doziranju.

Qvar Autohaler je inhalator koji se aktivira na dah, čime se automatski oslobađa doza lijeka koju bolesnik udahne kroz aplikator za usta te takva primjena ne zahtijeva od bolesnika dobru koordinaciju pokreta udah/potisak.

Bolesnik treba pročitati uputu o lijeku prije njegove primjene.

Prije prve primjene inhalatora, odnosno ako inhalator nije korišten dva tjedna ili dulje, treba ga isprobati tako da se dvije inhalacijske doze rasprše u zrak.

Posljednja izmjena: 4. 3. 2022.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTBisolex
PLIVINE GRUPE PROIZVODA