x
x

Tinidil

Generičko ime:
izosorbid-dinitrat

ATK
C01DA

Oblici:
Tinidil lingv. 40x5 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
terapija angine pektoris

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Profilaksa napadaja angine pektoris: 3 x ½ lingv/dan, zatim povisiti na 3 x 1 lingv/dan; Za sprječavanje noćnih napadaja: dodatno 1-2 lingv. prije spavanja; Za sprječavanje napadaja: 1 lingv. p.p.; (max: 120 mg/dan)

Posljednja izmjena: 28. 2 2022. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA