x
x
<<< Popis svih stručnih skupova

  Od 02.12.2022. do 04.12.2022.

PharmMed – 1. konferencija za suradnju zdravstvenih struka i bolje ishode liječe

Mjesto: Split, Radisson Blu Resort &amp; Spa
Organizator: Redakcija stručnog magazina Pharmabiz

PharmMed – 1. konferencija za suradnju zdravstvenih struka i bolje ishode liječenja koju organizira redakcija stručnog magazina Pharmabiz usmjerena je na interdisciplinarnu suradnju kroz poticanje konstruktivnih dijaloga među stručnjacima različitih profila uključenih u pružanje zdravstvene skrbi na svim razinama zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Kroz dijaloge ključnih dionika ovom konferencijom omogućujemo iznošenje prijedloga i rješenja za unaprjeđenje svakodnevne kliničke prakse u cilju ostvarivanja optimalnih ishoda liječenja, predstavljanje dobrih praksi i ukazivanje na mogućnosti razvoja novih oblika suradnje.

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje stručnjaka iz područja primarne zdravstvene zaštite – liječnika opće i obiteljske medicine i ljekarnika te vodećih specijalista različitih grana medicine uključenih u skrb o bolesnicima na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Preliminarni program nalazi se na linku.

Konferencija je bodovana s 15 bodova za aktivne i 10 za pasivne sudionike (HLK), a bit će bodovana i sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije (HLJK).

Prijave i informacije na linku.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: