x
x

Međunarodni dan djeteta, 20. 11.

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  21.11.2014.

Ove godine obilježava se 25. rođendan Konvencije o pravima djeteta. Organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, svake godine potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava s ciljem senzibiliziranja javnosti i ustanova za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Međunarodni dan djeteta, 20. 11.

Prava preživljavanja (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard).

Razvojna prava (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet).

Prava sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama).

Prava zaštite od: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića (Konvencija o pravima djeteta).

Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je „Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine“. Ovom Strategijom Hrvatska je uskladila svoje ciljeve s europskima te se opredijelila za provedbu mjera kojima će se postići cijeli niz manjih ciljeva u ovim područjima kako bi se zaštita prava djece podigla na još višu razinu.

Strateška područja su:

  • unapređivanje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci;
  • eliminacija svih oblika nasilja nad djecom;
  • osiguranje prava djece u ranjivim situacijama te
  • osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluIbuxin RapidGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: