x
x

HZZO: Vodič za samoliječenje

  08.08.2014.

HZZO predstavio „Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove“

HZZO: Vodič za samoliječenje
U kućnoj ljekarni preporučljivo je imati: lijekove za snižavanje temperature, sredstvo protiv kašlja, tablete protiv bolova, repelente, sredstva za zaštitu od sunca, toplomjer i ostalo. Liječnik obiteljske medicine i ljekarnik dat će jasne upute koje od navedenih lijekova smijemo primijeniti kod djece.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) predstavio je 6. kolovoza, 2014. godine svoj „Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove“. Vodič je HZZO izradio u suradnji s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, s ciljem edukacije i informiranja građana o listi bezreceptnih lijekova u RH, njihovoj primjeni, te što podrazumijeva samoliječenje i kako razlikovati i prepoznati akutna i hitna stanja. Riječ je o korisnoj informativnoj brošuri namijenjenoj svim građanima koja će se uskoro naći u ugovornim ambulantama primarne zdravstvene zaštite, bolničkim hitnim ambulantama, kao i u ljekarnama širom Hrvatske.

V.d. ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el.MBA naglasila je kako je namjera ovog vodiča informiranje i edukacija građana s ciljem rasterećenja hitne službe na korist svih pacijenata. U vodiču su navedeni neki najčešći primjeri hitnih stanja koja bi mogla postati opasna po život ako se ne pruži pravovremena pomoć, kao što su: gubitak svijesti, zastoj rada srca i disanja, gušenje stranim tijelom i ostalo.

Razlikovanje hitnih i ne-hitnih stanja može znatno smanjiti priljev pacijenata i pritisak na hitnu službu i na taj način omogućiti hitnu zdravstvenu zaštitu onima kojima je zaista ugrožen život, a često čekaju u redu zajedno s pacijentima kojima hitna medicinska pomoć uopće nije potrebna.

Kada građani nisu sigurni je li njihovo stanje hitno ili ne, preporuka je da nazovu svog obiteljskog liječnika koji im u slučaju ne-hitnih stanja može dati najbolji savijet i pružiti najbolju skrb te ih naučiti kako postupiti kada se njihova bolest pogorša.

U brošuri se navodi sadržaj kućne ljekarne sa potrebnim lijekovima i priborom koji možemo koristiti u samoliječenju.

Primjerice, u kućnoj ljekarni preporučljivo je imati: lijekove za snižavanje temperature, sredstvo protiv kašlja, tablete protiv bolova, repelente, sredstva za zaštitu od sunca, toplomjer i ostalo.

Dr. Zoran Maravić, spec. ob. med., inicijator izrade vodiča, naglasio je kako je samoliječenje važna sastavnica zdravstvenih sustava u modernim razvijenim zemljama. To, naravno, podrazumijeva i višu razinu znanja o zdravlju i bolesti, pa se edukaciji pacijenata počinje poklanjati sve više pozornosti.

Samoliječenje kao trend postaje sve raširenija pojava i u nas, jer se pomoću lako dostupnih bezreceptnih lijekova mogu vrlo jeftino i brzo sanirati manje zdravstvene tegobe. No, ne smije se zaboraviti ni vlastita odgovornosti prema zdravlju i bolesti, kao ni odgovornost kad je posrijedi korištenje bezreceptnih lijekova.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: