x
x

Određivanja homocisteina u plazmi kod pacijenata s trombozom

  06.12.2013.

Klinički značaj određivanja homocisteina u plazmi kod pacijenata s arterijskom i venskom trombozom: istraživanje parova

Određivanja homocisteina u plazmi kod pacijenata s trombozom

Cilj Odrediti razlike u razinama homocisteina u plazmi između pacijenata s trombozom i kontrolnih ispitanika s tri različita MTHFR 677 genotipa, i između pacijenata s trombozom i kontrolnih ispitanika s istim genotipom.

Postupci Istraživanje je provedeno u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu od lipnja do prosinca 2011. Uključili smo 65 pacijenata s arterijskom ili venskom trombozom (srednja dob, 40,97±11,38 godina) i 65 kontrolnih ispitanika bez povijesti ili kliničkih dokaza o bilo kojem trombotičkom događaju (srednja dob, 41.23±11.12 godina). Pacijenti i kontrolni ispitanici bili su upareni prema dobi i spolu.  

Rezultati Pacijenti s trombozom imali su značajno više razine homocisteina nego kontrolni ispitanici (12,81±4,94 µmol/L vs 9,82±3,68 µmol/L; P<0,001) i značajno višu incidenciju hiperhomocisteinemije (55% vs 22%; P<0,001; omjer ishoda=4,521). Nije bilo značajnih razlika u razinama homocisteina između homozigotnih nositelja, heterozigotnih nositelja, i ispitanika koji nisu bili nositelji MTHFR 677 mutacije ni među pacijentima s trombozom (12,97±5,40 µmol/L vs 12,55±5,71 µmol/L vs 13,27±1,71 µmol/L; P=0,100) niti među kontrolnim ispitanicima (10,07±2,50 µmol/L vs 10,25±4,84 µmol/L vs 9,20±2,44 µmol/L; P=0,651). Homozigotni nositelji s trombozom nisu imali značajno više razine homocisteina nego kontrolni ispitanici (12,97±5,40 µmol/L vs 10,07±2,50 µmol/L; P=0,072), ali heterozigotni nositelji (12,55±5,71 µmol/L vs 10,25±4,84 µmol/L; P=0,020) i ispitanici koji nisu nositelji jesu (13,27±1,71 µmol/L vs 9,20±2,44 µmol/L; P<0,001). Nije bilo značajnih razlika u razinama homocisteina između pacijenata s arterijskom i pacijenata s venskom trombozom (12,76±3,60 µmol/L vs 12,86±5,51 µmol/L; P=0,990) ni između pacijenata s jednim i pacijenata s više trombotičkih događaja (12,14±3,20 µmol/L vs 15,25±8.51 µmol/L; P=0,254).

Zaključak Razine homocisteina u plazmi imaju veću kliničku značajnost u prevenciji tromboze i liječenju njenih komplikacije nego MTHFR 677 genotipiziranje.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: