x
x

Depresija inducirana interferonom kod bolesnika s hepatitisom C

  04.08.2013.

Depresija u bolesnika s HCV-om može pogoršati uzimanjem interferona i to je razlog za prekidanje liječenja.

Depresija inducirana interferonom kod bolesnika s hepatitisom C
Liječenje interferonom može inducirati nekoliko različitih sindroma: akutno konfuzno stanje koje nastaje naglo nakon visoke početne doze IFN-a α, depresivni sindrom koji nastaje polagano tjednima do mjesecima i rjeđe, manična stanja karakterizirana jakom iritabilnošću i agitacijom, povremeno i euforijom. Antidepresivi, posebice escitalopram, učinkoviti su u liječenju IFN - inducirane depresije u HCV bolesnika.

Uvod: Liječenje pegiliranim interferonom alfa (IFNα) -2b i IFNα-2a u kombinaciji s antiviralnim agensom ribavirinom postao je standard za liječenje bolesnika oboljelih od hepatitisa C (HCV). Liječenje interferonom može inducirati nekoliko različitih sindroma: akutno konfuzno stanje koje nastaje naglo nakon visoke početne doze IFN-a α, depresivni sindrom koji nastaje polagano tjednima do mjesecima i rjeđe, manična stanja karakterizirana jakom iritabilnošću i agitacijom, povremeno i euforijom. Depresija u bolesnika s HCV-om može pogoršati uzimanjem INF-a i to je razlog za prekidanje liječenja. Bolesnici ovisni o psihoaktivnim tvarima pokazuju povećani rizik prekidanja HCV liječenja ranije, najčešće u prva tri mjeseca kada se javlja većina neuropsihijatrijskih nuspojava.

Prikaz slučaja: Muškarac, dobi 33 godine, ovisnik o heroinu 12 godina, a posljednje 2 godine apstinira. Prije 5 godina dijagnosticiran mu je HCV, a unatrag pola godine ambulantno se liječi IFN-om α-2a. Nakon dva mjeseca od liječenja INF-om α-2a javlja se depresivno raspoloženje, bezvoljnost, potištenost, sklonost socijalnoj izolaciji i namjera da prekine liječenje. Depresivni simptomi procijenjeni su po kriterijima za Veliki depresivni poremećaj (VDP) po DSM-IV. Za procjenu stupnja depresije korištena je samoocjenska ljestvica za depresiju ili Bekov indikator depresije (engl. Beck Depression Inventory - BDI) pri prvom pregledu te nakon dva, četiri i osam tjedana uzimanja antidepresiva - escitaloprama. Značajan pad skora na BDI-u zabilježen je već nakon četiri tjedna liječenja escitalopramom uz kontinuiranu primjenu interferona.

Zaključak: IFN-induciran VDP je uobičajen u HCV bolesnika. Stoga, važna je procjena psihičkog stanja takvih bolesnika, osobito između 2. i 4. mjeseca nakon započinjanja liječenja IFN-om. Antidepresivi, posebice escitalopram, učinkoviti su u liječenju IFN - inducirane depresije u HCV bolesnika. Liječenje ovih nuspojava antidepresivom će spriječiti prijevremeni prekid liječenja INF-om.

*Marija Žuljan Cvitanović, *Davor Lasić, **Deni Karelović

*Klinika za psihijatriju, KBC Split, **Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalBisolexIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: