x
x

Europski dan prava pacijenata, 18. travnja

  18.04.2013.

U sklopu obilježavanja Europskog dana prava pacijenata u Hrvatskoj i u drugim zemljama Europe organizirat će se javne akcije u kojima će se dijeliti promotivni materijali o pravima pacijenata

Europski dan prava pacijenata, 18. travnja

Europska povelja o pravima pacijenata

1. PRAVO NA PREVENTIVNE MJERE

Svatko polaže pravo na odgovarajuću uslugu u svrhu prevencije bolesti.

2. PRAVO NA DOSTUPNOST

Svatko polaže pravo na dostupnost zdravstvenih usluga sukladno svojim zdravstvenim potrebama. Dostupnost zdravstvenim uslugama mora biti jamčena jednakom, bez diskriminacije spram financijske raspoloživosti, mjesta boravka, prirode bolesti ili vremena potrebnog za doseg zdravstvene usluge.

3. PRAVO NA INFORMACIJU

Svatko polaže pravo na pristup sveukupnosti informacija koje se odnose na osobno zdravstveno stanje, zdravstvene usluge te način korištenja istih kao i na sve mogućnosti koje pružaju znanstvena istraživanja i inovativne tehnologije.

4. PRAVO NA PRISTANAK

Svatko polaže pravo na sve informacije koje mogu omogućiti aktivno sudjelovanje u odlukama o vlastitom zdravlju; ove informacije su preduvjet za svaki postupak i zahvat u svrhu liječenja, uključujući i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima.

5. PRAVO NA SLOBODANA IZBOR

Svatko polaže na temelju odgovarajućih informacija pravo na slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, te pružatelja/osiguravatelja zdravstvenih usluga.

6. PRAVO NA PRIVATNOST I POVJERLJIVOST

Svatko polaže pravo na povjerljivost vlastitih podataka, uključujući one o vlastitom zdravstvenom stanju i mogućim dijagnostičkim ili terapijskim postupcima, kao i na zaštitu privatnosti tijekom odvijanja pregleda, specijalističkih posjeta i liječničko-kirurških zahvata općenito.

7. PRAVO NA POŠTIVANJE PACIJENTOVOG VREMENA

Svatko polaže pravo na iziskujuću zdravstvenu uslugu unutar najskorijeg mogućeg i unaprijed određenog vremenskog termina. Ovo se pravo odnosi na sve etape u trajanju medicinskog postupka.

8. PRAVO NA NADGLEDANJE STANDARDA KVALITETE

Svatko polaže pravo na visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu sukladno vrednovanju na jasno utvrđenim standardima.

9. PRAVO NA SIGURNOST

Svatko polaže pravo na sigurnost od štete prouzročene slabom organizacijom zdravstvenih usluga, stručnim nemarom i greškom, kao i pravo na dostupnost zdravstvenih usluga i zahvata visokih sigurnosnih standarda.

10. PRAVO NA INOVACIJE

Svatko polaže pravo pristupa inovativnim postupcima, uključujući dijagnostičke postupke sukladno međunarodnim standardima, te neovisno o ekonomskim ili financijskim okolnostima.

11. PRAVO NA IZBJEGAVANJE NEPOTREBNE PATNJE I BOLI

Svatko polaže pravo biti sačuvan od patnje i boli koliko god je to moguće u svakoj od faza svoje bolesti.

12. PRAVO NA INDIVIDUALNI PRISTUP

Svatko polaže pravo na individulano prilagođeni dijagnostički ili terapijski postupak koji je u najvećoj mogućoj mjeri prilagođen osobnim potrebama.

13. PRAVO NA PRITUŽBU

Svatko polaže pravo na pritužbu u svakoj prilici u kojoj doživi povredu, te polaže pravo na odgovor ili drugu povratnu reakciju u tom pogledu.

14. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE

Svatko polaže pravo na dostatno obeštećenje unutar razumnog roka kad god pretrpi fizičku, etičku ili psihološku povredu uzrokovanu zdravstvenom uslugom.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: