x
x

Peritumorska ekspresija P53 kod karcinoma usne šupljine

  16.02.2013.

P53 je jedan od najčešće mutiranih gena kod tumora, uključujući tumore kao što je planocelularni karcinom glave i vrata. Mogao bi biti odgovoran za više od 50% relapsa kod bolesnika kod kojih je tumor odstranjen kirurški, uz negativne rubove.

Peritumorska ekspresija P53 kod karcinoma usne šupljine

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti ekspresiju p53 u peritumorskom tkivu i usporediti sa relapsima bolesti.

Studija je uključivala 25 bolesnika (17 muških i 8 ženskih) sa planocelkularnim karcinomom u razdoblju od kolovoza 2006. do kolovoza 2008. godine.

Monoklonalno protutijelo protiv p53 je upotrebljavano za imunohistokemijsku analizu (clone DO-7), DAKO Glostrup, Denmark). Peritumorska espresija p53 je bila slijedeća: 10 od 25 slučajeva su bili negativni (40%), 2 su pokazala slabu ekspresiju (8%), 5 umjerenu (20%), a 8 jaku ekspresiju p53 (32%).

Nije nađena značajna korelacija između peritumorske p53 ekspresije i relapsa. Nasuprot tome, našli smo povezanost između intratumoralne p53 ekspresije i relapsa (p=0.07). Također je postojala viša peritumoralna ekspresija p53 kod žena prema muškarcima.

Peritumoralna ekspresija p53 se često vidi kod karcinoma usne šupljine i zaslužuje daljnja istraživanja.

Faris Fočo, Nurija Bilalović, Semir Vranić, Fadila Serdarević, Irma Ramović, Edin Imamović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: