x
x

Trendovi incidencije i mortaliteta od raka prostate u Hrvatskoj od 1988.-2008.

  28.06.2012.

Incidencija raka prostate u Hrvatskoj je u porastu od 1997. godine. Trend mortaliteta također raste, suprotno trendovima u nekim razvijenijim zemljama. Porast dostupnosti različitih načina liječenja kao i osnivanje jedinica za liječenje raka prostate moglo bi imati pozitivan učinak na mortalitet od raka prostate u Hrvatskoj, zaključak je rada objavljenog u CMJ-u.

Trendovi incidencije i mortaliteta od raka prostate u Hrvatskoj od 1988.-2008.


Cilj Opisati i interpretirati trendove incidencije i mortaliteta od raka prostate u Hrvatskoj, 1988. do 2008. godine.

Postupci Podaci o incidenciji prikupljeni su iz Hrvatskog registra za rak, dok su podaci o mortalitetu prikupljeni iz baze podataka o mortalitetu Svjetske zdravstvene organizacije. Korištene su populacijske procjene za Hrvatsku Populacijskog odsjeka Odjela za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih naroda. Stope incidencije i mortaliteta standardizirane po dobi izračunate su metodom izravne standardizacije. Kako bismo opisali trendove mortaliteta i incidencije, koristili smo regresijsku analizu uz pomoć točaka spajanja (engl, joinpoint regression analysis).

Rezultati Prosječna stopa incidencije standardizirana po dobi dvostruko je porasla između prvog i drugog analiziranog petogodišnjeg razdoblja, sa 19,0 po 100,000 od 1988.-1992. na 39,1 po 100,000 od 2004.-2008. Stopa mortaliteta standardizirana po dobi porasla je za 6,9%, sa 14,5 na 15,5 po 100,000. Analiza incidencije uz pomoć točaka spajanja identificirala je 2 točke spajanja. Trend incidencije počeo je rasti 1997., s procijenjenim godišnjim postotkom promjene (engl, EAPC) od 12,9% u razdoblju 1997.-2002. i od 4,1% u razdoblju 2002.-2008. Analiza mortaliteta identificirala je jednu točku spajanja. Trend mortaliteta najprije se smanjio, s EAPC-om od -3,0% u razdoblju 1988.-1995 pa porastao, s EAPC-om od 2.0%, u razdoblju 1995.-2008.

Zaključak Incidencija raka prostate u Hrvatskoj je u porastu od 1997. Trend mortaliteta također raste, suprotno trendovima u nekim razvijenijim zemljama. Porast dostupnosti različitih načina liječenja kao i osnivanje jedinica za liječenje raka prostate moglo bi imati pozitivan učinak na mortalitet od raka prostate u Hrvatskoj.


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: