x
x

PLIVA na novoj listi lijekova

  15.05.2012.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je na novoj Listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja se primjenjuje od 11. svibnja 2012. godine, PLIVA značajno snizila cijene nizu lijekova. Kompletnu listu možete vidjeti u Narodnim novinama broj 48 od 26. travnja, 2012. godine.

PLIVA na novoj listi lijekova

Želimo skrenuti pažnju na nekoliko najvažnijih lijekova:

Atorvox - visoko učinkovit statin, sad i sa najnižom cijenom od svih atorvaststina, prosječno čak 40% jeftiniji od originatora.

Zipantola - učinkovit pantoprazol s 30% nižom cijenom u odnosu na originatora.

Optimon Plus - lizinopril u kombinaciji s hidroklorotiazidom sada je najjeftinija takva kombinacija na tržištu.

Olandix - PLIVIN olanzapin koji je 47% jeftiniji u odnosu na originatora.

Želimo Vas obavijestiti i o četiri PLIVINA lijeka koji su s Dopunske liste prešli na Osnovnu listu lijekova HZZO-a tako da sad Vaši bolesnici nemaju nadoplate:

Reodon, PLIVIN repaglinid za primjenu kod bolesnika s dijabetesom tipa 2,

Diuver, PLIVIN torasemid indoiciran za liječenje esencijalne hipertenzije kao i edema različitog podrijetla,

Nebivolol Pliva, PLIVIN nebivolol - beta blokator za liječenje hipertenzije i kroničnog zatajenja srca,

Velafax, PLIVIN venlafaksin koji se primjenjuje za liječenje depresije.

Za Vas i Vaše bolesnike PLIVA ima 6 novih lijekova i 16 novih oblika na Osnovnoj i Dopunskoj listi: Statex film obl. tbl. 100x20 mg i 28x40 mg, Flovella, fluvastatin, Vinorelbin PLIVA 50 mg/5 ml, Docetaksel PLIVA, Zotramid, tramadol/paracetamol, 37,5 mg+325 mg, Risset, risperidon, rasp. tbl. za usta, Melarth, montelukast, Angiclod, klopidogrel i Ulom Plus, timolol/dorzolamid, kapi za oko.

Sa svim dodatnim informacijama u skoro vrijeme će Vas obići PLIVINI medicinski predstavnici.

PLIVINO pismo zdravstvenim djelatnicima o promjenama na Listi lijekova HZZO-a (pdf)

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: