x
x

Tonzilektomija kod djece s disfagijom i hipertrofičnim tonzilama

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  30.12.2011.

Tonzilektomija je učinkovita terapija djece koja imaju disfagiju povezanu s hipertrofijom tonzila, pokazala je prospektivna kohortna studija objavljena u časopisu Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery.

Tonzilektomija kod djece s disfagijom i hipertrofičnim tonzilama
Iako većina liječnika prilikom uzimanja anamneze postavlja ciljana pitanja o poteškoćama pri spavanju i učestalosti infekcija kao mogućim indikacijama za tonzilektomiju, ovi rezultati pokazuju da bi bilo korisno postavljati i ciljana pitanja o poteškoćama s gutanjem, s obzirom na očekivano ublažavanje tegoba nakon tonzilektomije u većine djece s disfagijom i hipertrofijom tonzila.

Iako postoje uvjerljivi dokazi da je tonzilektomija korisna za liječenje problema kao što su sindrom opstruktivne apneje u spavanju ili rekurentni tonzilitis, dokaza koji bi podržali korist tonzilektomije u djece s hipertrofijom tonzila i poteškoćama gutanja do sada je bilo malo. Ovo je prva studija u kojoj se ispitivala uloga tonzilektomije u rješavanju problema disfagije u pedijatrijskih pacijenata.

Studiju su proveli dr. Daniel Clayburgh i suradnici s oregonskog sveučilišta. U studiju je bilo uključeno 18 djece upućene na tonzilektomiju zbog disfagije povezane s hipertrofijom tonzila (kohorta s disfagijom) i 39 djece upućene na tonzilektomiju zbog neke druge indikacije, prvenstveno sindroma opstruktivne apneje u spavanju ili rekurentnog tonzilitisa (kontrolna kohorta).

Mjesec dana nakon zahvata, kohorta s disfagijom imala je značajno poboljšanje u svim segmentima procjene kvalitete života povezane s gutanjem (engl. the Swallowing Quality of Life, SWAL-QOL), a poboljšanje je perzistiralo i nakon 6 mjeseci. Kontrolna kohorta također je nakon mjesec dana pokazala značajnu korist tonzilektomije u gotovo svim segmentima procjene SWAL-QOL-a, uz perzistenciju poboljšanja i nakon 6 mjeseci.
Mjesec dana nakon zahvata više je bolesnika moglo tolerirati uobičajenu prehranu (u usporedbi s tekućom ili miksanom), što se odnosilo i na kohortu s disfagijom (60% nakon zahvata vs 33% prije zahvata; P = 0.01) i na kontrolnu kohortu (94% vs 81%; P = 0.04). Obje kohorte postigle su također i značajan porast tjelesne mase mjerene u percentilama za dob i spol, što je pokazatelj prevođenja subjektivnih promjena simptoma procijenjenih uz pomoć SWAL-QOL, u mjerljivo poboljšanje zdravlja.
Iako primarna indikacija za tonzilektomiju u kontrolnoj kohorti nije bila disfagija, zapanjujuće velik broj kontrolnih ispitanika je imao značajno abnormalan ukupan zbroj na SWAL-QOL procjeni prije zahvata, što može upućivati na to da je uz osnovni problem veliki dio njih imao dodatno i poteškoće s gutanjem, a koji su se značajno ublažile nakon tonzilektomije.

„Iako je potrebno provesti daljnja istraživanja kojima bi se utvrdilo koja podskupina pedijatrijskih bolesnika s disfagijom može imati najviše koristi od tonzilektomije, ovi se rezultati mogu koristiti u savjetovanju bolesnika i obitelji o učincima tonzilektomije na ublažavanje simptoma disfagije", smatraju autori. „Iako većina liječnika prilikom uzimanja anamneze postavlja ciljana pitanja o poteškoćama pri spavanju i učestalosti infekcija kao mogućim indikacijama za tonzilektomiju, ovi rezultati pokazuju da bi bilo korisno postavljati i ciljana pitanja o poteškoćama s gutanjem, s obzirom na očekivano ublažavanje tegoba nakon tonzilektomije u većine djece s disfagijom i hipertrofijom tonzila".

Indikacije za tonzilektomiju prema ISKRA smjernicama

U Republici Hrvatskoj u sklopu ISKRA nacionalnih smjernica za grlobolju iz 2009. god (Liječ Vjesn 2009;131:181-191) definirane su sljedeće indikacije za tonzilektomiju u djece i odraslih:

Apsolutne indikacije

  • - grlobolja uzrokovana tonzilitisom uz zadovoljene sljedeće uvjete:

- 5 ili više epizoda grlobolje godišnje
- tonzilitis mora biti dijagnostički potvrđen barem jednim od sljedećih kriterija: pozitivan obrisak na BHS-A, gnojni eksudat na tonzilama, tjelesna temperatura ≥ 38oC, limfadenitis na vratu s barem jednim čvorom ≥ 2cm.
- epizode grlobolje utječu na opće stanje bolesnika i njegovo normalno funkcioniranje u svakodnevnom životu
- trajanje simptoma barem godinu dana

  • - komplikacije tonzilitisa (peritonzilarni apsces, sepsa)
  • - trajna opstrukcija dišnih putova
  • - sindrom opstruktivne apneje u spavanju (engl. „obstrucive sleep apnea syndrome", OSAS)
  • - suspektni malignom tonzile

Relativne indikacije

  • - poremećaji okluzije
  • - kronični tonzilitis - ako bolesnik kronično pati od grlobolje i lošeg zadaha i ako se simptomi ne smanjuju tijekom jednogodišnjeg razdoblja

Prije odluke za tonzilektomiju preporuča se šestomjesečno razdoblje praćenja bolesnika. Jednom kad se indikacija postavi potrebno je što prije izvesti zahvat kako bi se polučio što veći uspjeh zahvata.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: