x
x

Pristup univerzalnom jodiranju soli u Sudanu

  29.05.2011.

U južnom Sudanu, mir je imao pozitivan učinak na pristup jodiranoj soli. Javnozdravstvena tijela u južnom Sudanu trebaju ustanoviti sustave za motrenje kvalitete i nadzor da bi se pratio napredak u ostvarivanju cilja univerzalnog jodiranja soli, koji su definirali Svjetska zdravstvena organizacija, objavljano je u CMJ-u.

Pristup univerzalnom jodiranju soli u Sudanu

Cilj Odrediti pristup stanovništva jodiranoj soli za vrijeme i nakon oružanog sukoba na jugu Sudana i geografske varijacije u konzumaciji jodirane soli stanovništva južnog Sudana nakon oružanog sukoba.

Postupci Izvor podataka za razdoblje sukoba bili su dokumenti „Prema polaznim vrijednostima: najbolje procjene socijalnih indikatora za južni Sudan" iz 2004. (engl., Towards a baseline: best estimates of social indicators for Southern Sudan) i „Klastersko istraživanje višestrukih pokazatelja" iz 2000. (engl., Multiple indicators cluster survey), a za razdoblje nakon sukoba „Sudansko istraživanje zdravlja domaćinstava" iz 2005. (Sudan household health survey).

Rezultati Nakon mirovnog sporazuma, pristup stanovništva soli povećao se za 6,8% (Z=5,488, P<0,001) a konzumacija jodirane soli za 32,9% (Z=24,668, P<0,001). Više od 73% obitelji koristile su jodiranu sol, ali s razlikama među državama.

Zaključak U južnom Sudanu, mir je imao pozitivan učinak na pristup jodiranoj soli. Javnozdravstvena tijela u južnom Sudanu trebaju ustanoviti sustave za motrenje kvalitete i nadzor da bi se pratio napredak u ostvarivanju cilja univerzalnog jodiranja soli, koji su definirali Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, i Međunarodno vijeće za kontrolu poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda.

Abdelrahim Mutwakel Gaffar, Mohamed Salih Mahfouz


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROGastalMaxirino
VEZANI SADRŽAJ
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: