x
x

Kliničke manifestacije infekcije bakterijom Bartonella henselae kod djece

  11.10.2021.

Bolest mačjeg ogreba (CSD) uzrokovana Bartonellom henselae najčešća je zoonoza. Zahvaća sve uzraste, ali najčešće djecu i adolescente. Bolest karakterizira papula na mjestu ulaska u organizam i regionalni limfadenitis.

Kliničke manifestacije infekcije bakterijom Bartonella henselae kod djece

Studija jednog centra

Cilj: Cilj istraživanja je prikazati epidemiološke, kliničke i laboratorijske karakteristike B. henselae infekcije u djece liječene u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, u razdoblju od siječnja 2014. do lipnja 2019.
godine.
Materijali i metode: Retrospektivno istraživanje kliničkih karakteristika, epidemiologije i laboratorijskih  parametara u bolesnika mlađih od 18 godina kod kojih je infekcija potvrđena indirektnim imunoflorescentnim testom za IgM i IgG na B. henselae ili detekcijom B. henselae lančanom reakcijom polimerazom iz punktata limfnog čvora.
Rezultati: Od ukupno 104 bolesnika, 47 (45,1%) je bilo ženskog i 57 (54,8%) muškog spola. Medijan dobi iznosio je 9,7 godina (raspon, 1,1 do 17,3 godina). Kontakt s mačkom zabilježen je u 101 bolesnika (97,1%).
Infekcija je potvrđena serološki u 87 (83,6%), PCR metodom u 5 (4,8%), a kombinacijom obje metode u 12 (11,5%) bolesnika. Najčešća manifestacija infekcije bila je regionalna limfadenopatija, a slijede diseminirani oblik bolesti, encefalopatija i vrućica nepoznatog porijekla. U 12/92 (13%) bolesnika s limfadenopatijom došlo je do razvoja supurativne upale koja je potvrđena citološki. U 100 (96,1%) bolesnika došlo je do izlječenja.
Zaključak: Infekcija B. henselae u djece najčešće je blaga bolest koja se manifestira regionalnom limfadenopatijom.
Serologija i lančana reakcija polimerazom metode su izbora za dijagnozu bolesti. Duljina liječenja i izbor terapije ovise o kliničkoj manifestaciji infekcije uz vrlo visoku stopu izlječenja.

Ivana Valenčak-Ignjatić, Diana Didović, Ante Šokota, Laura Prtorić, Vedran Stevanović, Oktavija Đaković Rode, Marija Gužvinec, Branko Miše.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: