x
x

COVID-19: protutijela i buduće infekcije

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  28.02.2021.

Osobe seropozitivne na SARS-CoV-2 vjerojatno imaju manji rizik od buduće infekcije barem sljedećih nekoliko mjeseci, objavljeno je u velikoj retrospektivnoj studiji u časopisu JAMA Internal Medicine.

COVID-19: protutijela i buduće infekcije

Koristeći dijagnostičke podatke laboratorija i elektronskih zdravstvenih kartona američki istraživači (SAD) su istražili gotovo 3,3 milijuna ljudi koji su napravili antigenski test na SARS-CoV-2 (podatci iz 2020. godine). Većina je inicijalno bila seronegativna. U maloj podgrupi pacijenata koji su ponovili testiranje na protutijela nakon 90 dana, 18% inicijalno seropozitivnih pacijenata je postalo seronegativno. Podatci upućuju na to da je seropozitivan status zaštitan od buduće infekcije, ali upozoravaju da je trajanje zaštite nepoznato.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: