x
x

Utjecaj epidemije COVID-19 na korištenja primarne zdravstvene zaštite u RH

  20.02.2021.

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo grafički je prikazana usporedba broja osoba i kontakata u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece te zdravstvene zaštite žena po mjesecima u 2019. i 2020. godini, temeljem podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske.

Utjecaj epidemije COVID-19 na korištenja primarne zdravstvene zaštite u RH

Novi koronavirus, SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), uzročnik bolesti COVID-19,  koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine u Hrvatskoj je prvi puta potvrđen 25. veljače 2020. godine. Zbog povećanja broja oboljelih u državi, Ministar zdravstva je 11. ožujka donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske te, u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata, preporučio maksimalno moguće smanjenje dolazaka pacijenata u ordinacije te obavljanje samo hitnih i neodgodivih pregleda i postupaka dok traje epidemija. Dodatno je preporučeno povećanje dostupnosti telekomunikacije s pacijentima kroz više telekomunikacijskih kanala ili drugih oblika komunikacije s pacijentima (primjerice: fiksni telefon, mobitel, SMS, videokonferencijski pozivi, e-mail).

Grafički prikazi dostupni na stranicama HZJZ-a.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: