x
x

Barijatrijska kirurgija i veći rizik od prijeloma kostiju

  Nikolina Kvesić, cand. mag. pharm

  31.03.2020.

Rizik od prijeloma kostiju je najveći nakon gastričnog bajpasa u odnosu na vertikalnu gastroplastiku s trakom ili na želučani zavoj, prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Internal Medicine.

Barijatrijska kirurgija i veći rizik od prijeloma kostiju

Sofie Ahlin, M.D., sa Sveučilišta u Geteborgu u Švedskoj, i njegove kolege koristili su podatke iz Švedske studije o pretilima i Švedskog nacionalnog registra pacijenata kako bi istražili povezanost između različitih postupaka barijatrijske kirurgije i rizika od prijeloma. Analiza je uključivala medijan praćenja od 15,1 do 17,9 godina za 2077 bolesnika podvrgnutih barijatrijskim operacijama (13,3% gastrični bajpas, 18,7% želučani zavoj i 68,0% vertikalna gastroplastika s trakom) i 2040 kontrolnih ispitanika s pretilošću.

Istraživači su otkrili da je najviša stopa incidencije prvog prijeloma uočena u skupini ispitanika nakon gastričnog bajpasa i to 2,29% u usporedbi s 1,04% nakon vertikalne gastroplastike s trakom, 1,07% nakon želučanog zavoja te 0,93% u kontrolnoj skupini.

Rezultati istraživanja naglašavaju potrebu za dugoročnim praćenjem zdravlja kostiju pacijenata koji su podvrgnuti tretmanu gastričnog bajpasa.

Izvor: JIM 2020

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: