x
x

Učinkovitost rashoda sustava zdravstvene zaštite: primjer Republike Hrvatske

  01.01.2020.

Jedno od glavnih žarišta ekonomskog razvoja svake zemlje u svijetu, uključujući i Republiku Hrvatsku, je učinkovit zdravstveni sustav kojemu je svrha ostvarenje bolje kvalitete života i zdravstvene zaštite. Rezultat toga je viši životni standard građana.

Učinkovitost rashoda sustava zdravstvene zaštite: primjer Republike Hrvatske

Sustav zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj prošao je kroz brojne reforme. Prilikom provođenja svake reforme, cilj je bio optimizirati sustav zdravstvene zaštite u skladu s državnim proračunom kako bi se postigla njegova održivost u dugom roku. Stoga, financiranje zdravstvenog sustava i održivost imaju važnu ulogu.

Cilj je ovog rada ocijeniti i analizirati učinkovitost prosječnih rashoda za zdravstvenu zaštitu u 20 županija Republike Hrvatske primjenjujući analizu omeđivanja podataka. Analiza je obuhvatila razdoblje od 2010. do 2017. godine. Za ocjenu učinkovitosti rashoda za zdravstvenu zaštitu, korištene su tri ulazne (input) i tri izlazne (output) varijable.

Rezultati empirijske analize prikazali su značajnu razliku u učinkovitosti rashoda za zdravstvenu zaštitu među županijama. Rezultati ljestvice učinkovitosti prikazali su da unutar 20 županija, samo 6 županija (Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka) ostvaruju svoj maksimum u svojim rashodima za zdravstvenu zaštitu. 

Izvor: Ekonomski vjesnik 2019;32: 361-371.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidZipantola PROTECTGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: