x
x

HZZO financira rad pod nadzorom za doktore medicine bez specijalizacije

  03.10.2019.

HZZO će financirati rad pod nadzorom za doktore medicine bez specijalizacije i pripravnički staž za doktore medicine, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine

HZZO financira rad pod nadzorom za doktore medicine bez specijalizacije

HZZO je donio Odluku o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine, objavljen dana 26. srpnja, 7. i 9. kolovoza 2019. godine.

Na spomenuti Javni natječaj pristigao je ukupno 321 zahtjev doktora medicine za financiranje rada pod nadzorom. Istovremeno na natječaj se javilo 516 zdravstvenih ustanova. Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

U prijedlogu Liste prvenstva uvrštena su 288 kandidata – doktora medicine, dok je u prijedlogu popisa prijavljenih kandidata koji nisu uvršteni u Listu prvenstva uvršteno 33 kandidata – doktora medicine, od kojih su 4 kandidata odustala od prijave na natječaj (dobili su specijalizaciju).

Kandidati koji nisu uvršteni u Listu prvenstva mogu u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja uputiti novi zahtjev za financiranje rada pod nadzorom za jednu od 228 zdravstvenih ustanova u kojima je ostalo nepopunjenih mjesta ili za odabranu ugovornu privatnu ordinaciju obiteljske (opće) medicine.

HZZO je također donio i Odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine, objavljen dana 26. srpnja 2019. godine.

Na ovaj Javni natječaj pristiglo je ukupno 89 zahtjeva za financiranje pripravničkog staža.

Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

U prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvršteno je svih 89 kandidata i to: 85 doktora medicine, 3 magistra farmacije i 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a, a sve u cilju što bržeg zapošljavanja doktora medicine i drugih odabranih zdravstvenih radnika.

Izvor: HZZO

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: