x
x

Koincidencija kolorektalnog karcinoma i divertikuloze kolona

  01.08.2019.

Divertikuloza (DK) debeloga crijeva i karcinom debeloga crijeva (KDC) imaju neke zajedničke karakteristike. Cilj rada bio je procijeniti koincidenciju KDC-a i DK u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj, kao i prehrambenu varijabilnost u našoj populaciji - prehrana s manjim udjelom vlakana u kontinetalnoj Hrvatskoj i mediteranska prehrana u primorskoj Hrvatskoj.

Koincidencija kolorektalnog karcinoma i divertikuloze kolona

Uvod: Divertikuloza (DK) debeloga crijeva i karcinom debeloga crijeva (KDC) imaju neke zajedničke karakteristike (npr. češći su u zapadnom dijelu svijeta i kod starijih osoba, slične prehrambene značajke uključene su u obje bolesti) a povremena povezanost između njih je ispitivana.

Naš cilj je bio procijeniti koincidenciju KDC-a i DK u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj, kao i prehrambenu varijabilnost u našoj populaciji - prehrana s manjim udjelom vlakana u kontinetalnoj Hrvatskoj i mediteranska prehrana u primorskoj Hrvatskoj stvara povoljnu situaciju za istraživanje bolesti sa sumnjom na prehrambenu etiologiju.

Metode: Analizirane su medicinske povijesti 710 bolesnika iz kontinentalne regije i 406 bolesnika iz primorske regije s dijagnozom KDC od 2011. do 2016. godine s obzirom na prevalenciju DK. Skupine su nadalje podijeljene prema različitim dobnim i spolnim skupinama, a prevalencija DK u svakoj skupini izračunata je i uspoređena. Analizirane su i distribucije DK i KDC-a za skupine KDC u usporedbi s DK.

Rezultati: Prevalencija DK u skupini KDC u obalnom području iznosila je 32,3%, a u kontinentalnoj regiji 11,5%. Prevalencija DK u primorskom području bila je znatno veća u ukupnom broju u usporedbi s kontinentalnom regijom, kao i u ukupnom broju muškaraca i žena, te u dobno stratificiranoj skupini > 65. Lijevi kolon je češće zahvaćen s DK i KDC u obje skupine.

Zaključci: Naši podaci upućuju da bolesnici s KDC i DK mogu proizaći iz različitih ispitivanih skupina, a učinak prehrane tek treba ustanoviti.

Marinko Marušić, Petra Grubić Rotkvić, Krešimir Luetić, Saša Gulić, Ante Tonkić, Miroslav Šimunić 

OGLASI
MaxirinoBisolexMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: