x
x

Koincidencija kolorektalnog karcinoma i divertikuloze kolona

  01.08.2019.

Divertikuloza (DK) debeloga crijeva i karcinom debeloga crijeva (KDC) imaju neke zajedničke karakteristike. Cilj rada bio je procijeniti koincidenciju KDC-a i DK u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj, kao i prehrambenu varijabilnost u našoj populaciji - prehrana s manjim udjelom vlakana u kontinetalnoj Hrvatskoj i mediteranska prehrana u primorskoj Hrvatskoj.

Koincidencija kolorektalnog karcinoma i divertikuloze kolona

Uvod: Divertikuloza (DK) debeloga crijeva i karcinom debeloga crijeva (KDC) imaju neke zajedničke karakteristike (npr. češći su u zapadnom dijelu svijeta i kod starijih osoba, slične prehrambene značajke uključene su u obje bolesti) a povremena povezanost između njih je ispitivana.

Naš cilj je bio procijeniti koincidenciju KDC-a i DK u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj, kao i prehrambenu varijabilnost u našoj populaciji - prehrana s manjim udjelom vlakana u kontinetalnoj Hrvatskoj i mediteranska prehrana u primorskoj Hrvatskoj stvara povoljnu situaciju za istraživanje bolesti sa sumnjom na prehrambenu etiologiju.

Metode: Analizirane su medicinske povijesti 710 bolesnika iz kontinentalne regije i 406 bolesnika iz primorske regije s dijagnozom KDC od 2011. do 2016. godine s obzirom na prevalenciju DK. Skupine su nadalje podijeljene prema različitim dobnim i spolnim skupinama, a prevalencija DK u svakoj skupini izračunata je i uspoređena. Analizirane su i distribucije DK i KDC-a za skupine KDC u usporedbi s DK.

Rezultati: Prevalencija DK u skupini KDC u obalnom području iznosila je 32,3%, a u kontinentalnoj regiji 11,5%. Prevalencija DK u primorskom području bila je znatno veća u ukupnom broju u usporedbi s kontinentalnom regijom, kao i u ukupnom broju muškaraca i žena, te u dobno stratificiranoj skupini > 65. Lijevi kolon je češće zahvaćen s DK i KDC u obje skupine.

Zaključci: Naši podaci upućuju da bolesnici s KDC i DK mogu proizaći iz različitih ispitivanih skupina, a učinak prehrane tek treba ustanoviti.

Marinko Marušić, Petra Grubić Rotkvić, Krešimir Luetić, Saša Gulić, Ante Tonkić, Miroslav Šimunić 

OGLASI
MaxfluAndol PROIbuxin Rapid
OGLAS
Ibuxin Rapid
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: